Home
Wie zijn wij
Projecten
Campagnes
Publicaties
Contact
Help het ASKV
Links
 

Het ASKV zet zich sinds 1987 in voor de belangen van afgewezen vluchtelingen, waaronder: moeders met kinderen, zieken, jongeren en alleenstaanden.
Dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers kunnen we onze cliënten gedurende hun procedure voorzien van huisvesting en levensonderhoud en hen weer een nieuw perspectief bieden.

Niet alleen financieel is een donatie van betekenis. Hiermee tonen wij ook aan dat het draagvlak om mensen te steunen nog steeds aanwezig is.

Uw gift kan aftrekbaar zijn van de belasting. Het ASKV bezit een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikking. Lees verder voor meer informatie →

Ik wil graag:

  • Donateur worden Hiermee ondersteunt u het ASKV met een doorlopende machtiging.

  • Een eenmalige gift doen Via onze online donatiemodule kunt u eenvoudig (met bijvoorbeeld ideal) een bedrag over maken. 

 Donateursformulier

Ook uw steun helpt!

Vult u hieronder uw gegevens in. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. Heeft u vragen tijdens het invullen, neem dan contact op met ons secretariaat: 020 6272408
Wij sturen u zo spoedig mogelijk een ontvangstbesvestiging.

Ik ondersteun het ASKV met een doorlopende machtiging ** van:

per maand
per maand euro per maand
   
         van euro.

Naam:         *

Adres:         *

Postcode:   *     Plaats:   *

Rekeningnummer:       *

Telefoon:       

 E-mail:         *

Ik wil graag jullie nieuwsbrief ontvangen
       per post             per e-mail

Verder heb ik de volgende suggesties en/of vragen:

Wij bedanken u om ons te helpen vluchtelingen te helpen.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven
noch voor media doeleinden gebruikt.

* Verplicht veld
** Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u de afschrijving binnen 30 dagen ongedaan maken.

 


Als donateur ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief "Ruimte in de Marge" waarin we verslag doen van onze werkzaamheden en informeren over de situatie van vluchtelingen in Nederland.
  • Het ASKV is een erkende vrijwilligersorganisatie met fondswervende mogelijkheden. Daarmee is uw gift aftrekbaar van de belasting.
  • Wij houden u op de hoogte van onze werkzaamheden en informeren u over de situatie van vluchtelingen in Nederland.
  • Als u persoonlijk kennis wilt maken bent u na afspraak hartelijk welkom.

© Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen


Belastingdienst Giften informatie:

Geeft u geld of goederen aan familie, vrienden of goede doelen? Dan doet u een gift (ook wel schenking genoemd). 
Lees hier meer over de fiscale gevolgen.
 Lees verder.

U kunt uw eenmalige gift aan het ASKV van de belasting aftrekken onder de volgende voorwaarden: Als alle schenkingen of giften aan erkende goede doelen tezamen meer is dan €60,- (raadpleeg de informatie bij uw belastingformulier) en tevens méér bedraagt dan 1 procent van uw bruto-inkomen, kunt u alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren. Over het eerste procent kan dus geen belasting worden afgetrokken.

Er geldt een maximumgrens van 10 procent van uw bruto-inkomen. U kunt giften als aftrekposten opvoeren bij uw aanvraag voor teruggave van loonbelasting of bij de aangifte van inkomstenbelasting. Lees verder

Zie ASKV ANBI status op de website van de belastingdienst.
Vul A.S.K.V. in (met puntjes dus)