Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en haar projecten MOO en PAO hebben op dit moment geen betaalde vacatures.

Wel kan je kijken voor vrijwilligswerk.