Laatst bewerkt 21-01-2014 n
Home
Wie zijn wij
Projecten
Campagnes
Publicaties
Contact
Help het ASKV
Links
 

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Een van de projecten van het ASKV is het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Dit project in Amsterdam Nieuw West biedt onderdak aan ruim 25 ongedocumenteerden met ernstig psychische problemen. De begeleiding richt zich op toeleiding naar behandeling, stabilisatie en juridisch perspectief. Voor de directe woonbegeleiding, individuele zorg en medicijnverstrekking zoeken wij per direct een:


Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Per 1 jan 2011 is het MOO in Amsterdam gestart met een opvangproject voor ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden gaan indienen. Tijdens de voorbereiding van deze aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, wordt begeleid naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en juridische ondersteuning gegeven.