fbpx

20 december 2017

Help een Vluchteling aan de Slag in 2018

Beste vrienden van het ASKV,

Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen kent u uiteraard van de juridische en maatschappelijke hulpverlening die wij bieden aan afgewezen asielzoekers in hun zoektocht naar aanknopingspunten voor legaal verblijf in Nederland. Of van de campagnes en acties die wij voeren om de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht van politici en beleidsmakers te brengen en structureel te verbeteren.  Eind november organiseerden wij nog een succesvolle Nacht van de Vervanging, waarbij Amsterdamse politici en bekende Nederlanders als Joost Prinsen en Hadewych Minis voor een nacht onderdak gaven aan een vluchteling.

Ondanks dat veel gemeenten de verantwoordelijkheid op zich genomen om kwetsbare personen zonder verblijfsvergunning opvang te bieden in de lokale bed-bad-brood-voorzieningen, blijft de opvang van het ASKV en andere organisaties hard nodig.  De nieuw ingevoerde criteria sluiten veel mensen uit van opvang en begeleiding. Onze opvanghuizen zitten momenteel vol met (jonge) mensen met een Dublinclaim.

 Maar opvang alleen is niet genoeg: Wij vinden dat alle vluchtelingen in Nederland een volwaardig bestaan verdienen, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet studeren, geen stage lopen, niet werken, ze mogen zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Een gevolg hiervan is dat het leven van deze mensen effectief stilstaat.  Zo verliezen zij kostbare jaren, vaak juist op een leeftijd dat ze hun leven zouden moeten opbouwen. Daarom is het ASKV twee jaar geleden het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) gestart.

De  eenzijdige focus op ‘papieren’ van zowel de overheid (zonder papieren geen rechten) als de mensen zelf (toekomst uitstellen tot verblijfsrecht is geregeld) zorgt voor een  beperkte blik. Het  PAO stimuleert mensen hun blik te verbreden, de focus te leggen op leven in het heden en het biedt  perspectief om te werken aan de toekomst.

Het PAO biedt een pakket van dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee ongedocumenteerden kunnen werken aan een realistische toekomst. In de afgelopen 2 jaar hebben meer dan 150 personen bij ons praktijkleertrajecten gevolgd. Zij hebben zich bekwaamd in meubelmaken, kappen, webdesign, kledingmaken, fietsen repareren en veel meer. Maar nog belangrijker is, mensen hebben meer grip op hun leven gekregen en hun toekomst in eigen handen genomen.  Kijk op www.askv.nl/pao voor meer informatie.

Het PAO draait voor een groot deel op vrijwilligers en locaties worden gratis ter beschikking gesteld. Maar uiteraard is ook geld nodig om materialen in te slaan en onze docenten te betalen. Daarom doen wij dit jaar een specifiek beroep op de trouwe sympathisanten van het ASKV.  Met een extra bijdrage kunt u een vluchteling aan de slag helpen in 2018. Surf hiervoor naar http://www.askv.nl/donatie, waar u gemakkelijk via iDeal een gift kunt doen.  Voor 10 euro kunnen wij voor onze cursisten al een stofschaar kopen, voor 25 euro een kappersschaar en kam en 50 euro is goed voor een week ICT cursus. Wie 50 euro of meer doneert krijgt een gratis knipbeurt bij een van onze kappers!

Een staatloze vrouw uit Ethiopië verbleef al jaren zonder papieren in Nederland. Om iets om handen te hebben volgde zij de kapperscursus bij het PAO.  Na jaren stilstand startte zij met de juridische hulpverleners van ASKV een nieuwe procedure op humanitaire gronden en ontving haar verblijfsvergunning. Maar de kapperscursus heeft zij niet verlaten. Omdat ze het ASKV en PAO wil steunen werkt zij nu als vrijwilliger bij de cursus.

Hartelijke groet,

Marieke van Doorninck

Algemeen Coördinator

De medewerkers, cliënten en cursisten van het ASKV/Steunpunt  Vluchtelingen danken u voor uw steun en wensen u een goed en gelukkig 2018.

Geplaatst in:

Geen categorie

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.