fbpx

21 september 2017

Verslag Publieksbijeenkomst Basisrechten

Op 7 september jongstleden organiseerde het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een publieksbijeenkomst over de basisrechten van vluchtelingen en andere migranten zonder verblijfsvergunning. De bijeenkomst vond plaats naast de doorlopende cursussen die georganiseerd worden voor cliënten, en naar aanleiding van de vele vragen over basisrechten die het ASKV ontvangt vanuit verschillende hulporganisaties.

Door de cursus zowel aan ongedocumenteerden als professionals van hulporganisaties en particulieren aan te bieden hoopt het ASKV kennis over basisrechten van  ongedocumenteerden te verduurzamen. Het ASKV wil op deze manier meer ongedocumenteerden bereiken waardoor zij beter in staat zijn toegang te krijgen op de voorzieningen waar zij recht op hebben.

Tijdens de bijeenkomst namen Francien de Lange en Arja Oomkens van het ASKV het publiek mee aan de hand van een fictieve casus, waarin een gezin vanuit Afghanistan vlucht naar Nederland, in een asielprocedure terecht komt, en vervolgens wordt afgewezen. Wat zijn hun basisrechten wanneer zij ongedocumenteerd in Nederland verblijven, en niet in staat zijn om terug te keren?

De casus laat zien wat  de verschillende obstakels en mogelijkheden van het gezin waren met betrekking tot juridische bijstand, onderdak, medische zorg, educatie en werk. Omdat het gezin zojuist was afgewezen voor hun eerste asielprocedure konden zij bijvoorbeeld geen aanspraak meer maken op overheidsvoorzieningen – als gevolg van  de Koppelingswet uit 1998. Maar zij kunnen wel aanspraak maken op de uitzonderingen die voor deze wet gelden: iedereen, ook zonder papieren, heeft het recht op juridische bijstand, medisch-noodzakelijke zorg en onderwijs tussen de vijf en achttien jaar.

Daarnaast bestaan er (beperkte) mogelijkheden  voor opvang, en onderwijs boven de achttien jaar. Bovendien dient ieder mens te worden beschermd tegen arbeidsuitbuiting, ook wanneer hij of zij werkt zonder vergunning.

Tot slot schetsten zij een kort overzicht aan mogelijkheden en verwezen voor casuïstisch advies door naar de specialistische hulp van o.a. het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, het Wereldhuis, het Rode Kruis, Defence for Children en Fairwork.

Na de pauze presenteerde advocaat Armand Kupelian zijn professionele kennis over vreemdelingenbewaring: hij vertelde over de rechten van ongedocumenteerden vanaf het moment dat zij worden aangehouden tot het moment dat zij weer worden vrijgelaten. Wat zijn hun rechten in theorie, en hoe worden deze in de praktijk toegepast?

Uit de reacties van het publiek bleek dat er veel specifieke vragen zijn over basisrechten. Daarom is het ASKV van plan om in de toekomst vaker themabijeenkomsten te organiseren waarbij professionals vertellen over een specifiek thema dat raakt aan de wereld van vluchtelingen en andere migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze verduurzaming van kennis hopen we op versterking van de toegang tot de basisrechten van ieder mens, met én zonder papieren.

 

 

Zie www.askv.nl/pao voor meer informatie over het Project Activering Ongedocumenteerden

Heeft u vragen over het PAO? tel: +316 40 71 35 99 of mail naar pao@askv.nl

 

 

Reageren

Sorry, you must be logged in to post a comment