Laatst bewerkt 5-11-2014 n
Home
Wie zijn wij
Projecten
Campagnes
Publicaties
Contact
Help het ASKV
Links
 

Paspoort van Amsterdam

Kijk voor informatie over basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning op www.paspoortamsterdam.nl

Opmerkingen, aanvullingen en correcties zijn van harte welkom op: basisrechten@askv.nl


Met een klik op de labtop lanceerde de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest de website www.amsterdampaspoort.nl voor mensen zonder verblijfsvergunning. (10-12-12)

Zie fotoverslag I
Zie fotoverslag II


Informatie
Hulpverleners, ongedocumenteerde migranten en andere betrokkenen kunnen op deze site informatie vinden over medische hulp, zwangerschap, onderwijs, opvang, werk en juridische hulp.
Ook onderwerpen als mensenhandel, terugkeer en detentie worden besproken. U vindt er ook achtergrondinformatie, adressen en openingstijden van de hulpmogelijkheden in Amsterdam.
De site heeft een goede zoekfuncties en biedt de mogelijkheid om alles per onderwerp, adressen of routekaartje uit te printen.

Dag van de mensenrechten
De datum is niet voor niets gekozen: op 10 december is het de Dag van de Mensenrechten. We willen u vragen om op deze dag deze poster op te hangen in uw wachtkamer, hal, kantoor of raam. Laat ook zien dat er vele Amsterdammers zijn die staan voor mensenrechten. Ook voor hen die hier op papier niet mogen zijn.
Vanzelfsprekend mag u de poster laten hangen. Wij hopen op deze manier zowel verwijzers, particuliere ondersteuners en mensen zonder papieren te informeren over het bestaan van de website en rechten die daar beschreven zijn.

In de marge
Mensen zonder verblijfsvergunning, ongedocumenteerden, mensen zonder papieren, illegalen; allemaal aanduidingen voor een groep die formeel niet in Nederland mag zijn maar die er wèl is. Mensen die om de meest uiteenlopende redenen hier willen blijven of niet terug kunnen. Omdat ze hier partner en kinderen hebben, omdat ze hier een toekomst hebben, omdat ze niet terug kunnen keren of omdat ze gevaar lopen in hun land van herkomst.
Deze groep leeft in de marge van onze samenleving, woont in slechte huizen of staat op straat. Werkt voor een paar euro per uur in gevaarlijk situaties. Ze leidt een onzeker bestaan, in angst om opgepakt te worden en voortdurend op haar hoede.
Deze groep is ook bang om hulp te zoeken. Terwijl zij in de wet verankerde rech­ten hebben: basisrecht op ondersteuning, medische hulp en noodvoorzieningen.

Met de campagne ‘Paspoort van Amsterdam’ willen we de aandacht vestigen op deze groep en Amsterdammers informeren over de rechten en mogelijkheden die er zijn.

Alvast heel hartelijk dank voor uw  medewerking,

Namens de initiatiefnemers:

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
Dokters van de Wereld
Het Wereldhuis
email: basisrechten@askv.nl

Paspoort van Amsterdam

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie hebben wij het ‘Paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning’ aangeboden aan burgemeester Van der Laan. Die hierbij aangaf dat Amsterdam ‘vanzelfsprekend niet’ mee gaat werken aan het ‘illegalen quotum’. Ook in andere steden werden dergelijke initiatieven ontplooid.           
                                                                                                    Zie fotoverslag
                                                                                                    Zie media en verslag
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 'Paspoort van Amsterdam' beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning.
Ook beoogt deze gids betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam te informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen
kunnen - en soms moeten- worden.

Een soortgelijke gids is op 21 maart 2012 gepresenteerd in een tiental Nederlandse steden. Het wordt uitgegeven en verspreid door hulporganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland.

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. In juni zal een herdruk verschijnen, waarbij rekening gehouden zal worden met kritiek en aanvullingen van organisaties en de doelgroep zelf.
Opmerkingen, aanvullingen en correcties zijn dan ook van harte welkom op: basisrechten@askv.nl