Laatst bewerkt 5-11-2014 n
Home
Wie zijn wij
Projecten
Campagnes
Publicaties
Contact
Help het ASKV
Links
 
Landelijke campagne

Zonder papieren, niet zonder rechten! Basisrechten voor ongedocumenteerden in Nederland

Op 21 maart 2012 werd in zeven steden in Nederland aandacht besteed aan de rechtspositie van migranten zonder verblijfsvergunning.
Zie
basisrechten.nl
Burgemeester Van der Laan, Frans Weisglas, wethouders uit Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam en vele NGO's hebben hun medewerking verleend.

De wet over de strafbaarstelling van illegaliteit moet nog door de Tweede Kamer behandeld worden. Wel staat sinds 1 januari een boete van maximaal E 3.800,- op overtreding van het inreisverbod: in Nederland verblijven, terwijl je een verbod hebt om nog langer hier te zijn.
De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf maakt het voor mensen zonder verblijfsvergunning moeilijk hun rechten te realiseren. Steeds meer mensen zijn bang en voelen zich opgejaagd. Ze worden bang om om hulp te vragen. Instanties worden terughoudend hen te helpen.

"... aangeven bij de politie?"
Onlangs gebeurde het nog dat het ASKV een reguliere organisatie voor nachtopvang belde om te vragen of zij een nacht onderdak konden geven aan iemand zonder verblijfsvergunning. Het antwoord was:”Iemand zonder verblijfsvergunning? Moet ik die niet aangeven bij de politie?”
Ook maakten we mee dat een man die aangifte wilde doen van verkrachting werd weggestuurd door de politie, omdat hij zich niet kon legitimeren. In een andere stad gebeurde het dat een vader die aangifte kwam doen van de geboorte van zijn kind, werd opgepakt door de gewaarschuwde politie.

Paspoort van Amsterdam
Het Wereldhuis, Dokters van de Wereld en ASKV hebben daarom een boek gemaakt “Paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning”. De rechten van mensen zonder verblijfsvergunning worden hierin uitgelegd. Alles met betrekking tot medische zorg, opvoeding en zorg, onderwijs, volwasseneducatie, juridische hulp, wonen, opvang, werk, mensenhandel, terugkeer en politie komt hierin aan de orde.

Het boek werd 21 maart gepresenteerd in het Amsterdamse stadhuis, op uitnodiging van GroenLinks. Burgemeester Van der Laan nam het in ontvangst. Olv Pieter Hilhorst was een korte discussie met Margriet Kraamwinkel (FNV Bondgenoten), Agnes Kroes (Montessori College Oost), Corinne de Klerk (Advocatenkantoor De Binnenstad), Giel van Brussel (GGD), Markus Kruyswijk (huisarts), Bernice Boermans (FairWork) en Anthony (asielzoeker uit Liberia). Hun ervaringen mbt gezondheidszorg, leerplicht, arbeidsrecht, juridische bijstand  en aangifte doen kwamen aan de orde.

Je gebruikt je verstand
Het NOS-journaal en AT5 pakten met name op dat burgemeester Van der Laan zich uit sprak tegen het quotum van 4800 illegalen dat minister Leers had vastgesteld voor het aantal mensen dat opgepakt moet worden in 2012. Van der Laan: “Hier wordt niet gewerkt met quota voor het “vangen” (tussen veel aanhalingstekens van illegalen) van illegalen. Natuurlijk gedraag je je naar de wet, maar je gebruikt ook je verstand en je hart om hulp te kunnen bieden waar die gewoon echt nodig is.”

Landelijke campagne
Niet alleen in Amsterdam, ook in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven en Breda vonden tegelijk soortgelijke activiteiten plaats. Hier werd aandacht aan besteed door o.a. Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad, NRC, Rotterdams Dagblad en de bij de GPD aangesloten dagbladen. We kijken terug op een geslaagde actie, waardoor mensen zonder verblijfsvergunning weer even werden gezien als een kwetsbare groep, waar je natuurlijk niet op gaat jagen om een quotum te halen.

Zie hier voor media & verslag


Persbericht 21 maart 2012

Mensenrechten zijn universeel. Juist voor de kwetsbaarste mensen zijn ze belangrijk, ze beschermen hun rechtspositie. In Nederland gaat het dan bijvoorbeeld over mensen zonder verblijfsvergunning. De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf maakt het voor hen moeilijk hun rechten te realiseren. Steeds meer mensen zijn bang en voelen zich opgejaagd. In hun eigen land hebben ze geen toekomst, maar nu ook niet in Nederland.

Op 21 maart zullen talloze maatschappelijke instellingen in zeven steden zich uitspreken voor het garanderen van rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het gaat om instelllingen op het gebied van onderwijs, medische zorg, maar ook maatschappelijk werk, peuterspeelzalen, de vrouwenopvang, het juridisch loket, jeugdzorg, inloopcentra. Zij maken in hun aanbod geen onderscheid tussen hulpvragers mét en zónder status.

In de volgende steden vinden activiteiten plaats:

Amsterdam:
Burgemeester Van der Laan zal het 'paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning' in ontvangst nemen. Olv Pieter Hilhorst is een korte discussie met Agnes Kroes (Montessori College Oost),Corinne de Klerk (Advocatenkantoor De Binnenstad) en een vertegenwoordiger van de medische zorg.

Wat kunnen zij doen voor mensen zonder verblijfsvergunning, en wat niet? De mensen zonder verblijfsvergunning waar het om gaat, zullen zelf ook aanwezig zijn. Op uitnodiging van GroenLinks bent u welkom van 12.30 tot 13.00 uur in de Koffiekamer van het Stadhuis. Het wordt georganiseerd door Wereldhuis, Dokters van de Wereld en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Voor meer informatie: Petra Schultz, ASKV, tel 020 6272408

Den Haag:
Kan Den Haag ook een stad van Vrede en Recht zijn voor al haar eigen inwoners, inclusief ongedocumenteerden? Op 21 maart gaan we daarover in gesprek aan de hand van een statement dat door de meewerkende organisaties is opgezet. De discussie wordt geleid door Frans Weisglas. Deelnemers zijn onder anderen: Ite van Dijk (mensenrechteninstituut in oprichting), Asha Kamta (FNV Bondgenoten), Carla van Os (Defence for Children).

En verder iedereen die zich verbonden voelt met Den Haag als stad van Vrede en Recht. Locatie: Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12  tijd: 19.30 - 21.00 uur Informatie: Guus van Zwol, tel: 070 3136800, guus.van.zwoll@justitiaetpax.nl

Utrecht
Tijdens een maaltijd wordt het boekje door wethouder Victor Everhardt aangeboden aan ongedocumenteerden uit de stad Utrecht. Instellingen uit Utrecht zullen vertellen wat zij te bieden hebben aan ongedocumenteerden. Aanwezig zijn: Corinne Collette (Voorzitter Utrechtse Huisartsen Vereniging), Wilma Mastenbroek (Altrecht), Imke Poos (rechtswinkel Utrecht), Ritz Lenting (Portes), Piet van Lieshout (schoolarts ggd) Locatie: dienstencentrum Portes, P. Bothstraat 35, tijd: 18.00-20.00u Informatie: Rian Ederveen, 030 2990222

Rotterdam:
Wethouder Marco Florijn zal tijdens een persconferentie het boekje “zonder papieren maar niet zonder rechten, Basisrechten van mensen zonder papieren in Rotterdam" in ontvangst nemen.

Sprekers bij deze persbijeenkomst zijn: de heer I.Bravenboer, meerscholendirecteur stichting de Boor, de heer H. de Weerd, straatdokter Rotterdam, wetenschapper van Cross Border Welfare State/Access Denied, mogelijk iemand van KNMG.
Plaats: Leeszaal stadhuis, Coolsingel 40, Rotterdam, tijd : 17 uur - 18 uur, Contactpersoon voor de media: Theo Miltenburg,  thmiltenburg@gmail.com  

Nijmegen:
's Middags presentatie van het boekje " basisrechten voor ongedocumenteerden" aan Bert Frings, wethouder van zorg en welzijn en aan de politieke partijen in de gemeenteraad tegen de achtergrond van een kunstwerk gemaakt door ongedocumenteerden onder leiding van Stichting de Werkelijkheid.
Locatie: Stadhuis, tijd:  17.55 uur:

's Avonds presentatie van het boekje aan de Nijmeegse instellingen met een lezing van Marianne Schoevers, huisarts. Zij schreef een proefschrift "Hide and Seeking" over de toegang van 100 ongedocumenteerde vrouwen tot de gezondheidszorg en hun problemen. Locatie: Congrescentrum Forum, Ganzenheuvel 56, tijd 20.00u Informatie:  Stichting GAST, www.stichtinggast.nl

Eindhoven:
In Eindhoven wordt op 21 maart 2012 door Vluchtelingen in de Knel in samenwerking met de Gemeente Eindhoven een conferentie gehouden voor basisrechten van ongedocumenteerden.

Er zijn vier sprekers uitgenodigd. Harry Jacobs (directeur van Basisschool de Kameleon), Wim van Hest, (voorzitter Illegalenzorg Zuidoost Brabant), Thijs Eradus (Hoofd nachtopvang stichting Neos) en Wim Steenbergen (voorzitter Stichting Vluchtelingen in de Knel). Het gesprek zal worden geleid door Hans Horsten. Het eerste exemplaar van de brochure wordt aangeboden aan Leny Schoten, wethouder Sociale Zaken.
Locatie:Raadszaal Gemeente Eindhoven, Stadhuisplein 1, 5611 EM  Eindhoven
Aanvang: 14.30u, Conferentie: 15.00u – 17.00u
Informatie: Vluchtelingen in de Knel, Monike Walraven, 040 2569517

Breda:
Lezing en presentatie Basisrechtenboekje, met als titel: “ Helpen mag nog steeds! ”, Basis Rechten Ongedocumenteerden
Locatie: Anna-Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB  Breda
Aanvang: 4.30u, Lezing  15.00 -16.00u /16.15u: Informeel samenzijn met een drankje
Informatie: Steunpunt Ongedocumenteerden Breda e.o. Jan Hopman

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met:
Rian Ederveen, stichting LOS, 030 2990222
Petra Schultz, ASKV,  020 62720408