Laatst bewerkt 8-04-2011 n
Home
Wie zijn wij
Projecten
Campagnes
Publicaties
Contact
Help het ASKV
Links
 
Projecten

Het ASKV houdt zich naast het voeren van campagnes bezig met diverse projecten. Deze projecten zijn er opgericht de positie van vluchtelingen te verbeteren.

  • Het hulpverleningsproject staat cliënten met raad en daad bij, bij het voeren van de asielprocedure.

  • Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). We zijn in Amsterdam gestart met een opvangproject voor ongedocumenteerden die vanwege ernstige psychische problemen een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden gaan indienen. Tijdens de voorbereiding van deze aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, wordt begeleid naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en juridische ondersteuning gegeven.

  • Het ASKV vindt het belangrijk dat haar cliënten de gelegenheid hebben Nederlands te leren. Om te kunnen overleven is dit onontbeerlijk. Juist door goed te kunnen communiseren zijn mensen in staat een netwerk op te bouwen. Hiervoor organiseert het ASKV Nederlandse les.

    Projecten uit het verleden die nu afgerond zijn (Archief):

  • In samenwerking met de Steungroep Vrouwen Zonder verblijfsvergunning organiseert het ASKV elke laatste zaterdag van de maand een vrouwen eetcafé. Dit initiatief is alleen bestemd voor vrouwen zonder en met verblijfsvergunning.

  • Het project Leren zonder papieren is opgezet om de drempel tot het Amsterdamse onderwijs voor kinderen zonder verblijfsvergunning zoveel mogelijk te verlagen en een gelijke kwaliteit van onderwijs voor deze groep te garanderen.

  • Het project Zorg voor asielzoekers met psychische problemen (ZAPP) is mei 2009 van start gegaan. De doelstelling van het ZAPP project is het verbeteren van de hulpverlening aan asielzoekers met psychische problemen. Het gaat hierbij om verbetering van de toegankelijkheid van de hulpverlening, om verbetering van de continuïteit van de hulpverlening in de verschillende fasen van de asielprocedure en om verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening voor deze specifieke doelgroep.

  • Het Meldpunt asielzoekers met psychische problemen (Mapp) organiseert bij signalen van psychische problemen bij asielzoekers in de AC-procedure, een onderzoek met als doel of iemand wel of niet in staat geacht wordt de reguliere asielprocedure te volgen. Deze informatie kan worden toegevoegd in het asieldossier.