fbpx

Staatlozen worden door geen enkel land ter wereld als burger erkend, en zijn dus zonder nationaliteit. Het feitelijke aantal staatlozen in Nederland is niet bekend omdat een centrale en functionerende vaststellingsprocedure nog ontbreekt. Huidige officiële cijfers variëren van 2.000 geregistreerde staatlozen in 2012 tot 12.500 in 2017. Dit aantal houdt echter niet rekening met staatlozen zonder rechtmatig verblijf. Tevens staan er omstreeks 80.000 mensen bekend als “nationaliteit onbekend”, waar ook staatlozen onder kunnen vallen. Als gevolg van de toename van het aantal AMSTERDAM - Het nieuwe Justitieel Complex op Schiphol. ANP EVERT ELZINGAasielverzoeken in 2015 en 2016 stijgt de grootte van het probleem ook in absolute zin snel.

Staatloosheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals bij:

  • Personen wier nationaliteit in land van herkomst al is afgenomen of die bij geboorte nooit zijn geregistreerd en/of een nationaliteit hebben verkregen
  • Personen die na het uiteenvallen van staten en de daaropvolgende formatie van nieuwe staten (zoals bij de voormalige Sovjet Unie of Joegoslavië) geen nationaliteit hebben verkregen van één van de nieuw ontstane landen.
  • Personen die wegens discriminerende nationaliteitswetgeving geen nationaliteit bezitten, bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die hun burgerschap niet aan hun kind(eren) kunnen overdragen.

Daarnaast ziet de Nederlandse Staat zich al geruime tijd geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers uit landen die hun vermeende burgers niet of nauwelijks van documenten voorzien om terug te keren. In afwachting van een reactie die nooit komt verblijven mensen soms maanden in vreemdelingendetentie. Dit gebeurt ook als vooraf al duidelijk kon zijn dat de kans op afgifte van papieren nihil was.

Wat doet het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen?

Staatlozen kunnen bij het ASKV terecht voor informatie & advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) eventuele juridische procedures. Naast onze juridische begeleiding bieden wij staatlozen natuurlijk ook onze andere kern expertises, zoals maatschappelijke hulpverlening en dagbesteding en activering.

Het ASKV werkt daarnaast hard aan de structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Wij doen dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne. Staatlozen hebben het recht op rechten. Het ASKV zet zich met onze partner organisaties hiervoor in. Klik in het menu links voor meer informatie.