Staatlozen worden door geen enkel land ter wereld als burger erkend, en zijn dus zonder nationaliteit. Nederland telt bijna 4.000-5.000 staatlozen en ruim 80,000 mensen van “onbekende nationaliteit”. Het feitelijke aantal staatlozen in Nederland is echter hoger dan de officiële 4.000-5.000, aangezien Nederland op dit moment nog geen werkend mechanisme heeft om staatloosheid vast te stellen.

Meer dan 10% van de asielverzoeken in 2014 was afkomstig van staatlozen. Als gevolg van de toename van het aantal AMSTERDAM - Het nieuwe Justitieel Complex op Schiphol. ANP EVERT ELZINGAasielverzoeken in 2015 stijgt de grootte van het probleem ook in absolute zin snel. Daarnaast ziet de Nederlandse Staat zich al geruime tijd geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers uit ‘moeilijke landen’ zoals Armenië, Eritrea, Iran en Sudan, die hun vermeende burgers niet of nauwelijks van documenten voorzien om terug te keren. In afwachting van een reactie die nooit komt verblijven mensen soms maanden in vreemdelingendetentie. Dit gebeurt ook als vooraf al duidelijk kon zijn dat de kans op afgifte van papieren nihil was.

Wat doet het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen?

Staatlozen kunnen bij het ASKV terecht voor informatie & advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) eventuele juridische procedures. Naast onze juridische begeleiding bieden wij staatlozen natuurlijk ook onze andere kern expertises, zoals maatschappelijke hulpverlening en dagbesteding en activering.

Het ASKV werkt daarnaast hard aan de structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland. Wij doen dit door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne. Staatlozen hebben het recht op rechten. Het ASKV zet zich met onze partner organisaties hiervoor in. Klik in het menu links voor meer informatie.