Contactgegevens:

Jan de Louterstraat 19
1063 KX Amsterdam

Postbus 8888
1006 JB Amsterdam

T: 020 – 7753478 of 06 – 40308918 (spoed)
F: 020 – 8454191 (ma t/m vr  10-17 uur)
E: moo[at]askv.nl

Anuradha was 19 jaar toen ze uit Sri Lanka vluchtte, na een gevangenschap van een aantal weken waarin ze structureel was gemarteld en verkracht. Eenmaal in Nederland vond Anuradha het moeilijk om te vertellen wat haar was overkomen. Na vier jaar werd haar asielverzoek afgewezen: de IND vond haar verhaal ongeloofwaardig. Ze werd uit de opvang gezet en kwam op straat te staan. Ze was in de war, sneed zichzelf en had suïcidale neigingen. Volgens haar huisarts was snelle en adequate behandeling nodig. Door het ontbreken van basisvoorzieningen als huisvesting en een inkomen werd hier echter niet mee gestart. Ondertussen verslechterde haar gezondheid snel.

Bij het ASKV kloppen regelmatig ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen aan, die zonder zorg op straat staan. Het ASKV ging daarom noodgedwongen op zoek naar een oplossing voor deze groep. Dit resulteerde in 2011 in het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Mensen die bij het MOO terechtkomen zitten in een uitzichtloze situatie, waar ze zelf moeilijk uit kunnen komen. Samen met hen weet het MOO een nieuw toekomstperspectief te creëren. Niet alleen deze kwetsbare personen zelf, maar ook de samenleving is gebaat bij adequate opvang, begeleiding en uiteindelijk stabilisatie van psychische klachten.

Asielzoekers met psychische problemen lopen een vergroot risico dat hun asielaanvraag onterecht wordt afgewezen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt als eis dat een asielzoeker coherent en consistent kan verklaren over zijn of haar vlucht en vluchtredenen. Als iemand hiertoe niet in staat is, kan de IND een asielverzoek als ongeloofwaardig af doen. Psychische problemen kunnen de mate waarin iemand coherent en consistent kan verklaren ernstig beïnvloeden. Tijdens het gehoor kunnen bijvoorbeeld wantrouwen, concentratieproblemen, vermijding, schaamte of een falend geheugen een rol spelen.

Het vluchtverhaal van Anuradha kon onderbouwd worden met een rapport van de Medische Onderzoeksgroep van Amnesty International. Hierdoor kreeg zij jaren later bij een herhaald asielverzoek alsnog een verblijfsvergunning toegekend.

Het MOO werkt nauw samen met een verscheidenheid aan partners, inclusief gemeenten en lokale gezondheidsinstellingen, maatschappelijk werk, huisartsen, ziekenhuizen, advocatuur en asielzoekerscentra. Het MOO doet ook dienst als landelijk meld- en meetpunt, en brengt psychische klachten bij ongedocumenteerden zorgvuldig in kaart.

Het MOO kan blijven bestaan dankzij de steun van verschillende organisaties: