Arrival & Departure: een indruk van de asielprocedure

Als iemand in Nederland aankomt en asiel vraagt, wacht de asielprocedure. Vluchtelingen vertellen hun verhaal. Ook advocaten en hulpverleners komen aan het woord.

adlogo1

Deze informatie is op de locatie vliegveld Schiphol en het Justitieel Complex Schiphol (JCS) ook te bekijken met de speciale app: Arrival & Departure.
Download voor Android
Download voor iPhone

paroolapp011 Lees de recensie van Laura Obdelijn uit Het Parool 27-5-2016.  Klik voor groter.

 

amsterdamnlradio Interview (8-6-2016) op Amsterdam FM

 

De asielprocedure

Als je in Nederland asiel wilt aanvragen moet je naar een aanmeldcentrum, een AC, waar de procedure gestart wordt. Op Schiphol vraag je eerst asiel aan bij de marechaussee. Je wordt dan in vreemdelingendetentie geplaatst in afwachting of je toegelaten wordt tot Nederland. Dit kan een week duren. De asielaanvraag kan afgewezen worden, dan blijf je in detentie tot je uitgezet wordt of ze sturen je door naar een AC waar de eigenlijke asielprocedure van start gaat.

Igna Oomen is vreemdelingenadvocaat en werkt veel op Schiphol. Ze legt in 3 minuten uit hoe de procedure in zijn werk gaat.

Vreemdelingenbewaring

Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is eind 2012 geopend, er zitten over het algemeen meer dan honderd migranten opgesloten. Niet omdat ze iets misdaan hebben, maar omdat ze niet (meer) over de juiste papieren beschikken om in Nederland te mogen blijven. Na gemiddeld drie tot vier maanden worden ze uitgezet naar het land waar ze vandaan zijn gekomen; of als dat niet kan, worden ze op straat gezet, zonder verblijfsvergunning. Uit solidariteit zoekt een speciale Bezoekgroep deze gevangenen op om hen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken; ook zijn er elke maand wakes. Meer weten?

Hasem vlucht uit Palestina. Zijn vluchtverhaal wordt door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) niet geloofd. Hij belandt in eerste instantie in vreemdelingenbewaring en dan op straat.

Froukje Holwerda is vreemdelingenadvocaat en draait piketdiensten in het Aanmeldcentrum in het justitieel complex. Zij vertelt hoe het is om te werken in het zwaar beveiligde detentiecentrum.

Farida uit Oeganda wordt niet geloofd door de IND. Via allerlei omwegen komt zij bij het ASKV.

Alice is hulpverlener bij het ASKV en heeft Farida ondersteund.
Ze vertelt wat het ASKV voor haar heeft kunnen doen.

Teugkeer

De IOM is (in het Engels) de International Organisation of Migration. In Nederland ondersteunt IOM migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Asielzoekers die hebben aangegeven dit te willen, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een kleine geldsom. Na het boeken van een ticket kunnen ze zich twee uur voor vertrek melden bij deze balie, waarvandaan ze worden begeleid naar het vliegtuig. Pas bij het boarden wordt het bedrag aan hen overhandigd, een aantal honderd euro’s.

Uitzetting

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is belast met de terugkeer en uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanuit detentie worden regelmatig mensen op het vliegtuig gezet. In het algemeen worden hiervoor reguliere vluchten gebruikt. Het kan dus gebeuren dat je in het vliegtuig zit, terwijl een medepassagier gedwongen wordt uitgezet. Zie je aanleiding om hiertegen te protesteren, kijk dan wat je kunt doen als iemand tijdens jouw vlucht onvrijwillig meereist.

Deze video werd gemaakt door Deportation-class.
Een publiciteitscampagne tegen het uitzetten van vluchtelingen.

 

Het werk van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Het ASKV zet zich al bijna 35 jaar in voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Helaas zien we te vaak mensen die een verblijfsvergunning wordt geweigerd, maar desondanks niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Omdat ze gevaar lopen, omdat ze niet worden geaccepteerd door de autoriteiten, of omdat ze noodzakelijke medische zorg ontberen. Wij zien de achterkant van het asielbeleid, de fouten die worden gemaakt en de uitzichtloosheid waarin mensen zich kunnen bevinden. Waar mogelijk helpen we, vaak met resultaat.

Farida vertelt hoe het gaat nu ze een status heeft.

Jij maakt ons werk mogelijk met een donatie. Hartelijk dank.

Verder lezen Grensdetentie van Asielzoekers

8-1b kaart Jan Rothuizen

Jan Rothuizen Grensgevangenis Schiphol 2012 (Klik voor groter)