15 maart 2021

Samen met Stichting ROS, SNDVU, Vluchtelingen in de Knel, Stichting Seguro en Stichting LOS voeren we campagne voor een humaner migratiebeleid en voor de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid.

Discretionaire bevoegdheid 

De discretionaire bevoegdheid is per 1 mei 2019 afgeschaft, als uitruil tegen een eenmalige verruiming van het Kinderpardon (de ‘Kinderpardondeal’). Op dit moment is het alleen mogelijk om in de eerste procedure een beroep te doen op schrijnende omstandigheden, waarna de hoofddirecteur IND een reguliere vergunning kan verlenen. Deze vergunning is in het afgelopen jaar slechts vier keer verstrekt. In de voorgaande jaren was dat gemiddeld 100 keer per jaar.

Het is in schrijnende zaken hierdoor niet goed mogelijk om een passende humane uitweg te vinden. Ook uit het onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie- centrum (WODC) naar de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen blijkt dat de discretionaire bevoegdheid wordt gemist. Zaken die compleet ‘vast zitten’ kunnen niet meer opgelost worden via toepassing van deze bevoegdheid.

Ook de verschillende deskundigen die wij op 14 december 2020 over de discretionaire bevoegdheid hebben geraadpleegd, zijn het er unaniem over eens dat de discretionaire bevoegdheid absoluut noodzakelijk is. Een staatssecretaris heeft die nodig om maatwerk te kunnen leveren. We kennen in Nederland een strikt asiel- en migratiebeleid. Door toepassing van de discretionaire bevoegdheid kan een staatssecretaris beleid dat voor een individu inhumaan uitpakt, corrigeren.

Handtekeningenactie                                                                                   

Om de politieke partijen te stimuleren dit belangrijke instrument weer terug te geven aan een bewindspersoon, hebben we de partijen uitgenodigd om een verklaring te ondertekenen waarin zij beloven zich in te zullen zetten voor een humaner migratiebeleid en voor de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid. Tot op heden is deze verklaring ondertekend door Sylvana Simons (BIJ1), Jasper van Dijk (SP), Niels van den Berge (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Christine Teunissen (PVDD).  

Bekijk hier de filmpjes:

Help ook mee met de campagne voor de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid door een actiemail naar een politieke partij te sturen.

Geplaatst in:

Nieuws