7 juli 2021

Deze gezamenlijke verklaring is een dringende oproep aan regeringen, internationale organisaties en andere belanghebbenden om lering te trekken uit de coronacrisis en duurzame actie te ondernemen om staatlozen te beschermen en prioriteit te geven aan de bescherming van hun rechten en het recht op het hebben van een nationaliteit. 

In juni 2020 hebben 84 organisaties de gezamenlijke verklaring “In Solidarity with the Stateless” uitgebracht, waarin zij staten en andere actoren oproepen om ook solidair te zijn met staatlozen tijdens deze coronapandemie. Een jaar later is er nog steeds nauwelijks iets gedaan aan de in die verklaring geuite zorgen en wordt de specifieke situatie van staatlozen nog te vaak onvoldoende erkend.

De 106 organisaties die nu deze nieuwe verklaring hebben ondertekend, maken zich ernstige zorgen over het feit dat veel landen en andere actoren geen lering hebben kunnen of willen trekken uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt en onvoldoende prioriteit hebben gegeven aan het aannemen van wetgeving om het recht van staatlozen op een nationaliteit te beschermen.

Lees hier de verklaring: Building Back Better for Stateless People.

Geplaatst in:

Nieuws