8 november 2019

Dit keer het verhaal van Sarah uit Oeganda. Sarah kwam in 2017 bij ASKV terecht en vroeg om maatschappelijke en juridische begeleiding. Al snel werd duidelijk dat Sarah ziek is, ze is namelijk HIV positief.

We hebben haar snel geholpen met het vinden van een ziekenhuis en het krijgen van de juiste medicatie. Vervolgens hebben we na overleg met een advocaat besloten een artikel 64 aanvraag in te dienen: uitstel van vertrek vanwege medische redenen. Sarah moet, met hulp van ons en de advocaat, aantonen dat de medicatie voor HIV niet beschikbaar is. We hebben samen verklaringen van artsen in Nederland verzameld over haar ziekte en haar behandeling in Nederland bij het ziekenhuis en bij een GGZ instelling.

In eerste instantie werd de aanvraag afgewezen, de IND gaf een lijst van 4 pagina’s met ziekenhuizen waar Sarah wel terecht zou kunnen om haar hiv-medicatie te krijgen. We hebben contact opgenomen met ziekenhuizen in Oeganda waaruit bleek dat de medicatie onbetaalbaar is, en niet altijd beschikbaar is. Helaas werd de aanvraag afgewezen. De IND heeft geen genoegen genomen met de toelichting van de advocaat over de toegang tot behandeling in Oeganda. De advocaat is in bezwaar gegaan en de voorlopige voorziening is gelukkig toegewezen, dat betekent dat Sarah het beroep bij de rechter in Nederland af mag wachten.

We moesten weer samen aan de slag, volgens de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de verschillende ziekenhuizen zijn benaderd. Samen hebben we weer meerdere ziekenhuizen benaderd en kwam er een brief van een ziekenhuis met nogmaals de bevestiging dat de medicatie niet beschikbaar is. Wanneer deze wel beschikbaar is, zijn deze veel te duur. Vanwege de achtergrond van Sarah, komt zij ook niet in aanmerking voor een verzekering in Oeganda. We waren er bijna en hadden goede hoop voor de zitting van de rechtbank. Helaas was de uitspraak van de rechtbank anders: de rechtbank en de IND zijn van mening dat NGO’s in Oeganda wel voor medicatie kunnen zorgen.

Moed zakte ons weer even in de schoenen, het lijkt alsof we weer terug bij af zijn. Hoe moet er aangetoond worden dat NGO’s, waarvan er heel veel zijn in Oeganda, ook niet kunnen helpen?

We blijven toch doorgaan in het steunen van Sarah en blijven een oplossing zoeken.

Geplaatst in:

Life story