Waarom is participatie zo belangrijk voor ongedocumenteerde mensen?

achtergrond

 • Waarom is participatie zobelangrijk voor ongedocumenteerdemensen?

  24 februari 2020f Bas Baltus

  Project Activiteiten Ongedocumenteerden Waarom is participatie zo belangrijk voor ongedocumenteerde mensen? Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) bestaat nu bijna vier jaar. De praktijk en onderzoek[1] laten zien dat deelname aan het PAO-cursusaanbod veel voor ongedocumenteerde mensen betekent. Vanuit de situatie dat mensen vast zijn komen te zitten in Nederland omdat zij niet terug kunnen of lees meer

 • Vluchten is: leven tussen hoop envrees

  14 februari 2020f Bas Baltus

  Anoniem Vluchten is: leven tussen hoop en vrees Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link Hij schuift wat onwennig op zijn stoel, de Iraakse vluchteling. Nog altijd is hij in procedure. De toekomst is onzeker. Ja, eerder had hij laten weten zijn verhaal te willen vertellen. lees meer

 • Help een einde te maken aanstaatloosheid in Nederland. Tekende petitie!

  21 november 2019f Marlotte van Dael

  ASKV, UNHCR Nederland, en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) willen dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient? Teken de petitie! Je leeft, maar je kunt niet bewijzen dat je bestaat Het hebben van lees meer

 • Hoe bewijs je dat geen enkel landjou wil hebben?Staatloosheidsproject!

  4 juni 2019f Bas Baltus

  Hoe bewijs je dat geen enkel land jou wil hebben?Nederlands dagblad 04 juni 2019, 03:00 Op 4 juni vindt in Tivoli Vredenburg de ‘Dag van de nationaliteit’ plaats. Vandaag verschijnt een uitgebreid artikel in het Nederlands dagblad over staatloosheid. Door Auke van Eijsden Marlotte van Dael van ASKV. ‘De vluchteling moet nu zelf met documenten lees meer

 • Binnen: ‘Vluchtelingen moetje niet zomaar op straatzetten’.

  23 januari 2019f Bas Baltus

  Poltu: Binnen:  ‘Vluchtelingen moet je niet zomaar op straat zetten’. 1956, Bangla Desh In 1986 gevlucht. Sinds eind 1987 actief geweest bij het ASKV.Is al jaren Nederlander. Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link ‘Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen,  ASKV,’ zegt Poltu in staccato, als ik hem lees meer

 • Impactrapportage ProjectActiviteiten Ongedocumenteerden

  16 januari 2019f Arja-askv

  Na precies drie jaar ‘Project Activiteiten Ongedocumenteerden’ (PAO) bij het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen presenteren wij graag onze impactrapportage (lees hier de rapportage). Deze studie is uitgevoerd tussen maart en oktober 2018 onder regie van onderzoek- en adviesbureau MAD impact en in samenwerking met het ASKV, met als doel de effecten van het PAO voor de deelnemers lees meer

 • Binnen: Ik droomde dat ik weerterug was in Iran. En ik schrok,wat deed ik hier

  16 januari 2019f Bas Baltus

  Ali: Binnen: ‘Ik droomde dat ik weer terug was in Iran. En ik schrok, wat deed ik hier…’ 1957, Iran Gevlucht in 1994. Heeft nu verblijfsvergunning. Woont met partner in Amsterdam-Noord. Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link Ali woont alweer bijna twintig jaar in Nederland. lees meer

 • Binnen: ‘Het ASKV heeft me gered.Zij waren mijn lifeline’

  11 januari 2019f Bas Baltus

  Violet Arkondo : ‘Het ASKV heeft me gered. Zij waren mijn lifeline’ 1984, KameroenNaar Nederland gevlucht in 2001.Heeft een status sinds 2008 en woont methaar zoontje in Eindhoven. Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link Tijdens het interview zit ze op haar bed in de woonkamer lees meer

 • NGO-monitor ongedocumenteerdenAmsterdam 2018

  13 december 2018f Bas Baltus

  Monitor van ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam. Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf. Het doel van deze monitoringsrapportage is om inzicht te geven in het aantal mensen dat tijdens de rapportageperiode niet wordt opgevangen. Wij hopen dat deze inzichten bijdragen aan lees meer

 • “Staatloosheid als modernevorm van uitsluiting”

  28 mei 2018f Marlotte van Dael

  Lees hier onze bijdrage aan het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen, het magazine van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, over staatloosheid als moderne vorm van uitsluiting. Wij schreven dit artikel samen met Jelle Klaas en Loïs Vaars van het Public Interest Litigation Project en bekijkt wat nodig is om een duurzame oplossing te bereiken voor lees meer