Van losse onderdelen weer één geheel maken

Achtergrond

 • Van losse onderdelen weer ééngeheel maken

  11 november 2020f Martijn Scheutjens

  door Stefan Dwarswaard, student Journalistiek In Nederland zijn er naar schatting van Amnesty International enkele tienduizenden ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zijn, volgens de Nederlandse wet, uitgesloten van: een opleiding, werk en sociale voorzieningen. In 2015 startte het ASKV (Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen) het Project Activiteiten Ongedocumenteerden ofwel PAO. Het ASKV gaat hier, in plaats lees meer

 • Waarom is participatie zobelangrijk voor ongedocumenteerdemensen?

  24 februari 2020f Bas Baltus

  Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) bestaat nu bijna vier jaar. Zowel uit de praktijk als uit onderzoek[1] blijkt dat deelname aan het PAO-cursusaanbod veel betekent voor ongedocumenteerde mensen. Vanuit de situatie dat mensen vast zijn komen te zitten in Nederland – omdat zij niet terug kunnen of durven keren – biedt het PAO hoop op lees meer

 • Q&A: overparticipatieactiviteiten bij hetASKV

  13 december 2019f Bas Baltus

  1. Wat doet het ASKV? Voor afgewezen asielzoekers en andere geïllegaliseerde migranten (“ongedocumenteerden” of “uitgeprocedeerden”) die niet terug kunnen of durven keren bestaan in Nederland nauwelijks voorzieningen, en hun bestaan in de marge maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting of misbruik. Het ASKV steunt deze doelgroep al ruim 30 jaar en toont al jaren aan dat lees meer

 • Hoe bewijs je dat geen enkel landjou wil hebben?

  4 juni 2019f Bas Baltus

  Op 4 juni 2019 vindt in Tivoli Vredenburg de ‘Dag van de nationaliteit’ plaats. Diezelfde dag verschijnt in het Nederlands Dagblad een uitgebreid artikel over staatloosheid, geschreven door Auke van Eijsden. Veel staatlozen in Nederland kunnen geen kant op. Ze worden niet erkend door het land waar ze vandaan komen en mogen vaak niet in Nederland lees meer

 • ASKV in Beeld: Lekker eten

  19 februari 2019f Bas Baltus

  De cliënten die bij ASKV in de opvang zitten wilden vorige week wat terug doen: een heerlijke maaltijd bereiden voor wat medewerkers. Wij verwachten niks terug voor de hulp die we bieden, omdat we ons bewust zijn van de ongelijke kansen die ongedocumenteerden hebben ten opzichte van mensen die legaal in Nederland wonen. Maar we zijn lees meer

 • Nieuw onderzoeksrapportgepubliceerd: From Syria to Europe

  14 januari 2019f Marlotte van Dael

  Onderzoek door het Institute on Statelessness & Inclusion (ISI), het European Network on Statelessness (ENS), en het ASKV toont aan dat staatloze vluchtelingen vaker gediscrimineerd worden en ongunstig behandeld worden door het falen van staten om hun nationaliteitsproblemen goed in kaart te brengen of hier rekening mee te houden. Ze kunnen vaak geconfronteerd worden met barrières om lees meer

 • NGO-monitor ongedocumenteerdenAmsterdam 2018

  13 december 2018f Bas Baltus

  Vijf NGO’s presenteren onderzoeksrapport over ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf. Ongedocumenteerden in Amsterdam geven zorgwekkende signalen af over hun toegang tot de huidige gemeentelijke voorzieningen – uitgevoerd onder het ‘Programma Vreemdelingen’. Vijf NGO’s hebben hun lees meer

 • #LockedInLimbo – OokNederland kan de detentie vanstaatlozen stoppen

  18 juli 2017f Bas Baltus

  Na voor de vijfde keer in vreemdelingenbewaring te hebben gezeten, staat Ivan uit de voormalige Sovjet-Unie weer op straat. Of is het de zesde keer? Hij is de tel kwijtgeraakt. Ivan is geboren in wat nu Oezbekistan is. Nadat hij in 1990 is gevlucht, is hij via meerdere landen uiteindelijk in begin 2000 in Nederland lees meer

 • Europees Hof voor de Rechten van deMens: Paposhvili v. België

  14 maart 2017f Bas Baltus

  Francien de Lange (medewerkster ASKV)Amsterdam 14-3-2017 Afgelopen week hebben twee van onze cliënten uitstel van vertrek gekregen op grond van artikel 64 VW2000. Dit gebeurt zelden aangezien de drempel hiervoor zeer hoog is. Echter, op 13 december 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak lees meer

 • Asielprocedure op Schiphol

  22 november 2016f Bas Baltus

  Het ASKV werkte mee aan de tentoonstelling “100 jaar Schiphol” die tot mei 2017 in het Amsterdam Museum te zien was. In onderstaand filmpje belichten we de asielprocedure op Schiphol. Voormalig cliënt Hazem en advocate Igna Oomen vertellen je erover.