fbpx

Ik was in tranen. Eindelijk was ik vrij

Geen categorie

 • Ik was in tranen. Eindelijk was ikvrij

  13 februari 2019f Bas Baltus

  Benetta1989, Liberia Sinds 2008 in Nederland. Voorlopige status, deed verzoek om verblijf op medische gronden. Woont in gemeenschappelijke flat van het askv. Benetta: Binnen: ‘Ik was in tranen. Eindelijk was ik vrij’ Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link Als ik mijn aantekeningen van het gesprek lees meer

 • Het ASKV wenst iedereen eengelukkig 2019

  21 december 2018f Bas Baltus

  Help een Vluchteling aan de slag in 2019 Beste vrienden van het ASKV, 2018 was een spannend jaar voor het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Op politiek vlak zijn er veel ontwikkelingen, maar ook voor de organisatie zelf verandert er veel. Ondertussen groeit het aantal mensen dat bij ons aanklopt voor hulp. In 2018 meldden meer dan 350 lees meer

 • Video ter gelegeheid van depresentatie NGO-monitorongedocumenteerden Amsterdam

  18 december 2018f Bas Baltus

  Ter gelegenheid van de presentatie van de NGO-monitor ongedocumenteerden Amsterdam (13-12-2018, in het Verzetsmuseum) brachten we deze videoclip uit. Mensen van: ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Wereldhuis, Amsterdam City Rights, Vluchtelingenwerk Amsterdam en Dokters van de Wereld komen aan het woord.

 • Reactie ASKV/SteunpuntVluchtelingen op hetUitvoeringsplan 24-uursopvangOngedocumenteerden

  12 december 2018f Bas Baltus

  ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is positief over het Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden dat het college van Amsterdam vandaag bekend maakt. Dit plan is tot stand gekomen na intensief overleg met verschillende organisaties, waaronder het ASKV. Het plan voorziet in voorstellen over hoe de nieuwe opvang vorm moet krijgen, waaronder juridische en maatschappelijke begeleiding, instroom criteria en begeleiding en lees meer

 • Reactie ASKV op bekendmakingakkoord Ministerie van Justitie enVeiligheid-VNG over LandelijkeVreemdelingen Voorzieningen

  29 november 2018f Bas Baltus

  Amsterdam, 29 november 2018 Stichting ASKV heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde akkoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG  om landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV) te ontwikkelen. Het plan is om in vijf gemeenten pilots te starten met begeleiding en opvang voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang.  Ook Amsterdam gaat lees meer

 • Online shoppen voor een vluchteling

  2 november 2018f Bas Baltus

  Bezoek de askv-webshop Beste supporters, de komende weken zullen wij via social media proberen een goed beeld te schetsen van ons cursusaanbod bij het educatie project PAO van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Wil je ook een vluchteling aan de slag helpen? Bijvoorbeeld door de cursus fietsenmaken te sponsoren. Sponsor dan via www.askv-webshop.nl Wij vragen om jullie lees meer

 • In beeld: kleine meiden naar school

  24 oktober 2018f Bas Baltus

  Vorige week zijn drie kleine meiden uit onze opvang begonnen op een voorschool in Amsterdam. De eerste keer naar school voor alle drie, erg spannend! Gelukkig vermaken ze zich goed tussen alle andere kinderen en leren ze iedere dag wat nieuwe Nederlandse woordjes. De moeders zijn er ook erg blij mee, omdat ze nu wat lees meer

 • ASKV Webshop geopend

  25 september 2018f Bas Baltus

    Help een vluchteling aan de slag via onze nieuwe webshop! Het ASKV is een nieuwe campagne begonnen. We vragen jullie om een deel van onze cursussen te ondersteunen. Via onze nieuwe webshop kunt u gemakkelijk een solidariteitsaankoop doen voor o.a. de materialen die nodig zijn voor het leren van een vak. Met een kleine lees meer

 • ASKV/Steunpunt VluchtelingenJaarverslag 2017

  15 juni 2018f Bas Baltus

  Nu online ons jaarverslag 2017 “Veranderen door doen” is ons motto: door pragmatisch problemen aan te pakken laten we zien dat het anders kan.

 • Thema-avond: het nieuweregeerakkoord en de integratie vanvluchtelingen

  8 juni 2018f Arja-askv

  Op 14 juni organiseert Huis de Pinto in samenwerking met What Is Happening Now? een thema-avond over het nieuwe regeerakkoord en de integratie van vluchtelingen. Het vluchtelingenvraagstuk was een gevoelig thema tijdens de kabinetsformatie. Uiteindelijk staat in het nieuwe regeerakkoord dat vluchtelingen zo spoedig mogelijk Nederlander moeten worden. Tegelijkertijd beperkt Rutte-III de sociale rechten van lees meer