30 maart 2020

STAGIAIRES GEZOCHT:

Derdejaars HBO-studenten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening – Sociaal Pedagogische Hulpverlening – Toegepaste Psychologie

Gegevens van de organisatie 

Naam organisatie:  Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden
Bezoekadres:  Jan de Louterstraat 19  1063 KX Amsterdam  
Postadres:  Postbus 8888 1006 JB Amsterdam 
Website:  www.askv.nl/moo  
E-mail:  maite[ad]askv.nl  

Informatie over de organisatie

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Dit is een project dat valt onder de stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. 

Missie van het MOO 

Bij het ASKV kloppen regelmatig ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen aan, die zonder zorg op straat staan. Het ASKV ging daarom noodgedwongen op zoek naar een oplossing voor deze groep. Dit resulteerde in 2011 in het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO). Mensen die bij het MOO terechtkomen zitten in een uitzichtloze situatie, waar ze zelf moeilijk uit kunnen komen. Samen met hen weet het MOO een nieuw toekomstperspectief te creëren. Niet alleen deze kwetsbare personen zelf, maar ook de samenleving is gebaat bij adequate opvang, begeleiding en uiteindelijk stabilisatie van psychische klachten. 

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die momenteel niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Het MOO biedt opvang voor een groep ongedocumenteerden met psychiatrische stoornissen. Het MOO begeleidt hen door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, rechtsbijstand en dagbesteding.  

Het MOO werkt nauw samen met een verscheidenheid aan partners, inclusief gemeenten en lokale gezondheidsinstellingen, maatschappelijk werk, huisartsen, ziekenhuizen, advocatuur en asielzoekerscentra. Het MOO doet ook dienst als landelijk meld- en meetpunt, en brengt psychische klachten bij ongedocumenteerden zorgvuldig in kaart. 

Cliëntgroep:

Het MOO biedt opvang aan een cliëntgroep van vooral uitgeprocedeerde asielzoekers met ernstig psychiatrische stoornissen, veelal ten gevolge van traumatische gebeurtenissen in hun verleden, tussen de 18-86 jaar. 

Informatie over de stage 

De stage is voor leerjaar 3 – minimaal 3 dagen maximaal 4 dagen per week – start in september 2020.  

Functie omschrijving:  

Samen met de trajectbegeleider begeleid je uitgeprocedeerde asielzoekers bij maatschappelijke vragen en stimuleer je hen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Je zorgt voor stabilisatie in de psychische klachten door middel van regelen en/of uitvoeren van activiteiten voor cliënten (bijv. fietsles, Nederlandse les, fitness, sportactiviteiten en computerles). Je voert daarnaast hulpverleningsgesprekken, maakt huizenrondjes, draait receptie, plant afspraken in, rapporteert over gebeurtenissen en verwijst door indien nodig. 

Taken:  

 • Dagelijkse woonbegeleiding van cliënten 
 • Dagelijkse huisbezoeken bij cliënten  
 • Individuele gesprekken met cliënten gericht op dagbesteding en welzijn 
 • Organiseren van dagbesteding activiteiten voor individuele cliënten 
 • Monitoring van de gezondheid van cliënten en onderhouden van contact met    hulpverlening. 
 • Overzicht houden over de juridische procedure van cliënten, in samenwerking met de projectleider en advocaten. 
 • Ophalen, overzicht houden en beantwoorden van post en e-mail 
 • Bijwonen, voorbereiden en notuleren van teamvergaderingen 
 • Organiseren van groepsuitjes en maandelijkse etentjes voor alle cliënten van het MOO 

Functie eisen:  

 • Derdejaars – HBO-niveau 
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 
 • Je staat stevig in je schoenen 
 • Je bent in staat zelfstandig te werken 
 • Je bent energiek en toont initiatief 
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden 
 • Je kunt goed handelen in stressvolle situaties 
 • Affiniteit en/of ervaring met de doelgroep (vluchtelingen;            asielzoekers; ongedocumenterden) 
 • Interesse in geestelijke gezondheidszorg en/of psychiatrie  

Aantal stageplaatsen 

Stagevergoeding 

100 euro bij 4 dagen 

Sluitingsdatum 

01 – 06 – 2020 

Stuur je CV en motivatiebrief naar maite@askv.nl  

Geplaatst in:

Geen categorie

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.