25 juli 2019

Afgewezen asielzoekers mogen officieel niet in Nederland blijven, maar kunnen vaak om verschillende redenen niet worden uitgezet. In veel gevallen lopen mensen gevaar bij terugkeer of worden er geen reisdocumenten uitgegeven door het land van herkomst. Op deze manier komen mensen in een impasse terecht: zij zitten vast in Nederland maar mogen zich ondertussen niet verder ontwikkelen of een bijdrage leveren aan de samenleving. Zij mogen niet werken en in veel gevallen ook geen onderwijs volgen.  

In Duitsland is dit anders, daar bestaat de “Duldung”, een gedoogstatus voor afgewezen asielzoekers en andere migranten die niet uitgezet kunnen worden. Met een Duldung ontwikkelen zij rechten op het gebied van onderwijs, werk en wonen.

Om te leren van het Duitse beleid vroegen het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen en stichting LOS het Verwey-Jonker Instituut om een verkennend onderzoek te doen. Het onderzoeksrapport staat nu online.

Het ASKV en LOS hopen dat het rapport aanknopingspunten biedt voor verdere beleidsontwikkeling op dit gebied in Nederland.

Zie de www.askv.nl/pao voor meer informatie over de activiteiten van het ASKV rondom onderwijs en werk.

Geplaatst in:

Geen categorie

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.