fbpx

7 maart 2019

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning.

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zoekt zo spoedig mogelijk een HBO-verpleegkundige voor 16 uur per week voor haar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO).

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit heeft met de doelstellingen en doelgroep van het MOO;
 • een afgeronde opleiding SPV of afgeronde opleiding B – verpleegkunde/ HBOV heeft;
 • werkervaring heeft in de GGZ;
 • ervaring heeft met crisissituaties (binnen de GGZ);
 • kennis van medicatie (met name psychofarmaca) heeft, en de bevoegdheid om medicatie te verstrekken;
 • kennis heeft van doelgroep, werkveld en problematiek;
 • een grote mate van zelfstandigheid heeft, en de capaciteit om overleg te voeren met de diverse behandelaren;
 • flexibel is, en in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden;
 • zorgvuldig, energiek en stressbestendig is;
 • het Nederlands en Engels uitstekend beheerst (mondeling en schriftelijk). Kennis van het Frans en/of Arabisch strekt tot aanbeveling.

De voornaamste taken van de HBOV’er zijn:

 • het begeleiden van cliënten van het MOO en het monitoren van hun (geestelijke)gezondheid;
 • ondersteuning bieden bij de organisatie en uitvoering van interne activeringsmodules;
 • medicijnverstrekking, en toezien op medicatiegebruik en receptuur;
 • intensief contact onderhouden met eerste en tweedelijns ketenpartners;
 • achterwacht bij calamiteiten;
 • tijdig interveniëren in geval van een crisissituatie;
 • aanspreekpunt zijn voor collega’s (inzake inhoudelijke vragen over psychiatrie, het omgaan met bewoners, et cetera).

De verpleegkundige werkt in deze functie nauw samen met zijn/ haar directe collega- verpleegkundige.

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen biedt:

 • een prettige werksfeer in een kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers;
 • Een aanstelling met een bruto maandsalaris in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
 • een aanstelling voor 1 jaar inclusief 1 proefmaand en de mogelijkheid tot verlenging van het contract voor de projectperiode.

Belangstelling

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk 18 maart 2019 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. vacature MOO. De eerste sollicitatieronde zal plaatsvinden in week 13. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Alice Beldman, tel: 06 – 40 30 89 18.

Geplaatst in:

NieuwsVacature

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.