26 april 2021

Hou jij van cijfers en begrotingen? Word jij gelukkig van het doorwroeten van financiële stukken? Voel jij je betrokken bij het lot van vluchtelingen? Dan is dit iets voor jou!

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zoekt penningmeester voor versterking voor Raad van Toezicht (nu nog bestuur)

Over ASKV

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. Het Algemeen Bestuur van de stichting is momenteel bezig met een omschakeling naar een Raad van Toezicht. We verwachten dat dit proces in de zomer van 2021 voltooid zal zijn. Niet alle bestuursleden gaan mee en we zoeken nu met name iemand die het onderwerp financiën voor zijn of haar rekening kan nemen.

Wij zoeken

De (onbezoldigde) penningmeester houdt toezicht op de financiën van de stichting, bereidt samen met de algemeen coördinator en de financial controller de vergaderingen van de RvT voor en is betrokken bij belangrijke financiële activiteiten, zoals het opstellen van de jaarrekening van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Toezicht houden op het financiële beleid van de stichting.
  • Vergaderingen RvT voorbereiden m.b.t. financiën (4 x per jaar)
  • Meedenken over te volgen financiële strategieën.

De persoon die wij zoeken

  • Heeft affiniteit met de doelstellingen van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.
  • Heeft kennis van en affiniteit met financiën.

ASKV gaat uit van de kracht van diversiteit van onze medewerkers en wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. We zijn ook voor de nieuwe Raad van Toezicht op zoek naar mensen met verschillende achtergronden en ervaringen, om gezamenlijk een sterke organisatie te kunnen vormen.

Wat wij bieden

Een onbezoldigde functie in de RvT van een ideële stichting.

De kans om een bijdrage te leveren aan een organisatie die zich inzet voor groter draagvlak voor opvang en juridische en maatschappelijke begeleiding van ongedocumenteerden.

Voor meer informatie over ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, zie www.askv.nl

Belangstelling?

Een motivatie en CV kun je sturen naar de Algemeen Coördinator van het ASKV, Anne van Schaik: anne@askv.nl; vermeld als onderwerp: vacature RvT. Zij kan je vooraf ook meer informatie geven over deze functie.

Geplaatst in:

NieuwsVacatureVacature