6 december 2019

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Het MOO is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Het MOO begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende hulpverlening en krijgen ze juridische ondersteuning. Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zoekt met ingang van 1 februari 2020 voor 24 uur per week voor haar Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) een:

VACATURE

                                        Trajectbegeleider voor 24 uur per week

De voornaamste taken van de trajectbegeleider zijn:

 • het opstellen van een op de individuele cliënt toegespitst hulpverleningsplan (eigen caseload);
 • het plannen van taken die uit het hulpverleningsplan voortvloeien;
 • het bewaken van de voortgang van individuele hulpverleningstrajecten (intern);
 • het bewaken van afspraken (extern);
 • het bewaken van de MOO-methodiek;
 • het vastleggen van alle activiteiten in het cliëntvolgsysteem;
 • het toezicht houden op de woningen;
 • vroegtijdige signalering van crisissituaties;
 • het initiëren, en zo nodig, begeleiden van dagactiviteiten;
 • het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden;
 • het onderhouden van contacten extern;
 • het correct afhandelen van post en telefoon;
 • de voorbereiding van en het deelnemen aan verschillende overleggen.

De trajectbegeleider werkt altijd in nauwe afstemming met de coördinator.

De persoon die wij zoeken

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van het ASKV en met de doelgroep van het MOO;
 • is zorgvuldig, energiek en stressbestendig;
 • is praktisch ingesteld en toont initiatief;
 • heeft een resultaatgerichte stijl;
 • heeft ervaring met de doelgroep;
 • beheerst het Nederlands uitstekend (mondeling en schriftelijk)/ beheersing van Engels en Frans en/of Arabisch is een pre;
 • heeft een afgeronde relevante HBO- of universitaire opleiding;
 • is enthousiasmerend en overtuigend.

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen biedt

 • een prettige werksfeer in een kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
 • een aanstelling met een bruto maandsalaris van € 2.569,- bij een 36 urige werkweek. Het ASKV hanteert een systeem van gelijke beloning voor al haar medewerkers;
 • een aanstelling voor 1 jaar inclusief 1 proefmaand en de mogelijkheid tot verlenging van het contract voor de projectperiode.

Belangstelling

Een motivatie en CV kun je tot uiterlijk vrijdag 3 januari 2020 sturen naar: sollicitatie[ad]askv.nl o.v.v. vacature MOO. De eerste sollicitatieronde zal plaatsvinden op 6 januari 2020. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Alice Beldman, tel: 06 – 40 30 89 18.

Geplaatst in:

Nieuws

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.