12 juli 2022

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen zoekt zo spoedig mogelijk een Trajectbegeleider voor 32 uur per week voor de afdeling Medisch Opvang Ongedocumenteerden-Intensief (MOO-Intensief).

ASKV is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Het MOO-Intensief is een opvangproject voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychiatrische en/of somatische problemen (soms tijdelijk) niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. MOO-Intensief begeleidt cliënten bij een herhaald asielverzoek, een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden, een artikel 64 aanvraag (uitstel van vertrek) of terugkeer. Tijdens de voorbereiding van een aanvraag wordt tijdelijk opvang geboden, worden cliënten begeleid naar passende zorg en krijgen ze juridische ondersteuning.

De voornaamste taken van de trajectbegeleider zijn:

 • het opstellen van een op de individuele cliënt toegespitst hulpverleningsplan (eigen caseload);
 • het plannen van taken die uit het hulpverleningsplan voortvloeien;
 • het bewaken van de voortgang van individuele hulpverleningstrajecten (intern);
 • het bewaken van afspraken (extern);
 • het bewaken van de MOO-methodiek;
 • het vastleggen van alle activiteiten in het cliëntvolgsysteem;
 • het toezicht houden op de opvanglocatie;
 • vroegtijdige signalering van crisissituaties;
 • het initiëren, en zo nodig, begeleiden van dagactiviteiten;
 • het begeleiden van stagiaires en vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden;
 • het onderhouden van contacten extern;
 • het correct afhandelen van post en telefoon;
 • de voorbereiding van en het deelnemen aan verschillende overleggen.

De trajectbegeleider werkt altijd in nauwe afstemming met de coördinator.

De persoon die wij zoeken:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van ASKV en met de doelgroep van MOO-Intensief;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op MOO-Intensief met betrekking tot de zorg en begeleiding van de cliënten;
 • is in staat prioriteiten te stellen in de te verrichten werkzaamheden;
 • draagt zorg voor voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de hulpverleningstrajecten;
 • is medeverantwoordelijk voor goede en transparante interne en externe communicatie en afstemming;
 • is medeverantwoordelijk voor de externe belangenbehartiging en externe afstemmingsoverleggen;
 • is bereid om mee te draaien in een onregelmatig dienstrooster;
 • is zorgvuldig, energiek en stressbestendig;
 • is praktisch ingesteld en toont initiatief;
 • heeft een resultaatgerichte stijl;
 • heeft ervaring met de doelgroep;
 • beheerst het Nederlands uitstekend (mondeling en schriftelijk)/ beheersing van Engels, Frans en/of Arabisch is een pre;
 • heeft een afgeronde relevante hbo- of universitaire opleiding;
 • is enthousiasmerend en overtuigend.

ASKV / MOO-Intensief biedt

 • een prettige werksfeer in een kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
 • een aanstelling met een bruto maandsalaris in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
 • een tijdelijke aanstelling inclusief 1 proefmaand en eventueel de mogelijkheid tot verlenging van het contract.

Belangstelling

Een motivatie en cv kun je tot uiterlijk 12 augustus 2022 sturen naar: sollicitatie[at]askv.nl o.v.v. vacature MOO-Intensief. De eerste sollicitatieronde zal plaatsvinden in week van 15 augustus 2022. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Chafik Chennouf, tel: 06 – 15 60 66 55 of Sabrine Khouakhi 06 – 34 08 26 00.

Geplaatst in:

NieuwsVacature