12 december 2018

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is positief over het Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden dat het college van Amsterdam vandaag bekend maakt. Dit plan is tot stand gekomen na intensief overleg met verschillende organisaties, waaronder het ASKV. Het plan voorziet in voorstellen over hoe de nieuwe opvang vorm moet krijgen, waaronder juridische en maatschappelijke begeleiding, instroom criteria en begeleiding en participatie.

Anne van Schaik, algemeen coördinator van het ASKV: ‘Er waait duidelijk een nieuwe wind door de stad met dit college. Heel goed dat groepen niet categorisch worden uitgesloten zoals kwetsbare Dublinclaimanten maar dat het college kiest voor een individuele aanpak om zo de humanitaire ondergrens te bewaren.’

Het plan voorziet in drie verschillende financieringsmodellen. Welk model het wordt is mede afhankelijk van de vraag of Amsterdam meedoet met de landelijke pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), die staatssecretaris Harbers en de VNG op 29 november lanceerden. In twee van de drie modellen is geen tot weinig financiering opgenomen voor participatie, terwijl dat een van de zwaartepunten van het nieuwe model zou moeten zijn.

Daarnaast bestaat er bij het ASKV zorgen over wat er gebeurt met mensen die buiten de boot vallen. Van Schaik: ‘We zien nu al dat er kwetsbare mensen soms geen opvangmogelijkheid hebben. We hopen dat het college toch de mogelijkheid blijft zien om een noodvoorziening te realiseren om te voorkomen dat mensen op straat staan. ‘

Op donderdag 13 december gaan gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen (GroenLinks, PvdA, Bij1, D66, SP) tijdens een publiek debat in op het nieuwe plan van het college.

Geplaatst in:

Opinie