Toekomstoriëntatie

Aanmelden

Toekomstoriëntatie – Plan your Future

De groepscursus Plan your Future bestaat uit zes interactieve lessen van vier uur. Tijdens de cursus worden deelnemers gemotiveerd een plan A en een plan B te formuleren, waarbij plan A meestal een verblijfsvergunning inhoudt en plan B alle andere mogelijke opties (bijvoorbeeld doormigratie of terugkeer). Dit wordt door veel deelnemers als confronterend ervaren, maar zij geven ook aan dat zij het desondanks prettig vinden om realistisch over de toekomst na te denken en concrete plannen te maken. Bovendien wordt het groepsproces door deelnemers als grote toegevoegde waarde gezien, vaak ontstaan er vriendschappen onder deelnemers en zorgt dit nieuwe netwerk ervoor dat plannen gemakkelijker uitgevoerd worden.

Na afloop van de cursus kunnen deelnemers meedoen aan de maandelijkse terugkomdagen. Dit motiveert om bezig te blijven met het voorgenomen plan en mensen hechten veel waarde aan het sociale aspect van de terugkomdagen. De voertaal tijdens de cursus is Engels (al dan niet in combinatie met Nederlands). Er is plek voor 10 deelnemers.

Plan your Future organiseren we doorgaans in samenwerking met het Wereldhuis. We bieden de cursus weer aan in september 2022. Aanmelden is al mogelijk (bij veel aanmeldingen kunnen we de cursus eventueel vervroegen).

De cursus vindt plaats (6 keer) op maandag of dinsdag van 10.00 tot 14.00 in het centrum van Amsterdam.

Meer informatie? Heb je vragen, mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.