Basisrechten

Aanmelden

Cursus Basisrechten

.

Basisrechten voor mensen zonder verblijfsrecht
Wij signaleren dat er veel vraag is naar kennis over basisrechten voor mensen zonder verblijfsrecht. Omdat zelfredzaamheid start bij kennis over basisrechten bieden wij deze cursus enkele keren per jaar aan (max. 2 uur). Op het moment organiseren wij de cursus met name op verzoek bij de LVV opvanglocaties.

.

Aanmelden kan door het algemene aanmeldformulier (links) in te vullen of een mail te sturen naar pao@askv.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, opvanglocatie, land van herkomst en taalachtergrond: Engels en/of Nederlands.

>


Ook opvanglocaties kunnen zich melden voor een basisrechten workshop.

>

Heb je vragen nog vragen? Mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06-407 13 599.

.

Basisrechten voor hulporganisaties

>

Het PAO heeft ook een cursus basisrechten ontwikkelt voor professionals. Door kennis te delen over basisrechten hopen wij meer mensen zonder verblijfsrecht te bereiken, wat hen beter in staat stelt toegang te krijgen tot de voorzieningen waar zij recht op hebben.

Basic Rights

>

We see that, amongst undocumented people, there are a lot of questions regarding their basic rights. Independence starts with knowledge on these rights and therefore we offer this course a couple of times a year (maximum of two hours per workshop). At the moment we mainly organize this workshops by request of LVV shelters.  

>

You can sign up by filling in the registration form and sending it to pao@askv.nl. Please mention your name, phone number, shelter, country of origin and language background (Dutch and/or English).

>

Do you still have questions? Mail us at pao@askv.nl or call 06 40713599.

>