Basisrechten

Aanmelden

Cursus Basisrechten

.

Basisrechten voor mensen zonder verblijfsrecht
Wij signaleren dat er veel vraag is naar kennis over basisrechten voor mensen zonder verblijfsrecht. Omdat zelfredzaamheid start bij kennis over basisrechten bieden wij deze cursus circa vier tot vijf keer paar jaar aan (max. 2 uur). Op het moment organiseren wij de cursus met name op verzoek bij de LVV opvanglocaties.

.

Aanmelden kan door het algemene aanmeldformulier in te vullen of een mail te sturen naar pao@askv.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, opvanglocatie, land van herkomst en taalachtergrond: Engels en/of Nederlands.

.

Basisrechten voor hulporganisaties
Het PAO heeft ook een cursus basisrechten ontwikkelt voor professionals. Door kennis te delen over basisrechten hopen wij meer mensen zonder verblijfsrecht te bereiken, wat hen beter in staat stelt toegang te krijgen tot de voorzieningen waar zij recht op hebben.

.

Heb je vragen nog vragen? Mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.