Fietsen maken

Aanmelden

Cursus fietsen maken 

Tijdens dit praktijkleertraject van 10 weken leren deelnemers fietsen (de)monteren, onderhouden en afstellen. De deelnemers leren ook over de eigenschappen van fietsonderdelen, fietstechnieken en het benodigde gereedschap. De cursus is erop gericht volwaardige fietsmonteurs op te leiden die overal ter wereld een fiets kunnen maken en monteren.

Op dit moment vindt er geen cursus fietsen maken plaats (en staat deze nog niet gepland). Zodra er updates zijn publiceren we dat hier.  

Heb je vragen nog vragen? Mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.

Bicycle repair course

>

In this practical training of ten weeks participants will learn how to repair, maintain and adjust bicycles. They learn about the features of bicycle parts, bicycle techniques and tools. In the end of the course participants can become a bicycle mechanic, which is be useful all over the world.

>

At the moment there is no bicycle repair course given. New dates for this will be published on this page. You can sign up by filling in the registration form on the left. 

>

Do you still have questions? Mail us at pao@askv.nl or call 06 40713599.