14 oktober 2021

Ben jij een ervaren (interim-)manager die vanaf begin 2022 ruim een halfjaar leiding wil geven aan een bevlogen organisatie die zich inzet voor ongedocumenteerden met een vluchtelingenachtergrond? Kun jij je complexe situaties snel eigen maken, met speciale aandacht voor financiën, HR en beleidsprocessen? Kun jij goed bemiddelen en komen tot breed gedragen besluiten? Heb jij affiniteit met vluchtelingen? Dan zoeken we jou!

Over ASKV
ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. De laatste jaren is de organisatie sterk gegroeid en geprofessionaliseerd.

De functie
We zoeken een interim-manager die de huidige algemeen coördinator kan vervangen tijdens haar sabbatical van 1 februari tot medio augustus 2022. De algemeen coördinator is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het ASKV, waaronder de financiën, HR en overkoepelende zaken. We zoeken iemand die gewend is verantwoordelijkheid te dragen, maar die ook op een democratische wijze leiding kan geven aan het managementteam (MT) en de organisatie als geheel.

Het MT bestaat uit 4 personen: de coördinatoren van de afdelingen Hulpverlening (HV), Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO), Medische Opvang Ongedocumenteerden-Basis (MOO-B) en Medische Opvang Ongedocumenteerden-Intensief (MOO-I). Daarnaast stuurt de algemeen coördinator de financial controller aan, evenals de communicatiemedewerker, de ICT-medewerker en de coördinator van het project Staatloosheid.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
• in samenwerking met het MT het beleid van het ASKV vormgeven en uitvoeren en zorgen voor een soepele dagelijkse leiding van de organisatie;
• de MT-vergaderingen organiseren, voorbereiden en voorzitten;
• overzicht houden over de financiën van de organisatie;
• contact onderhouden met het bestuur (dat in overgang is naar een Raad van Toezicht);
• in overleg met MT en bestuur/Raad van Toezicht zaken oppakken die actueel en urgent zijn.

De persoon die wij zoeken
• heeft 3 tot 5 jaar ervaring met interim-management;
• heeft leidinggevende capaciteiten, kan goed samenwerken en heeft oog voor draagvlak en inclusieve besluitvorming;
• heeft financieel inzicht en kennis van HR;
• heeft ervaring met fondsenwerving;
• heeft kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
• heeft ervaring met lobby, vertegenwoordiging en belangenbehartiging;
• beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en heeft uitstekende schrijfvaardigheid;
• heeft affiniteit met de doelstellingen van het ASKV.

Het ASKV biedt jou
• een prettige en dynamische werksfeer in een niet al te grote organisatie met een gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
• een aanstelling met een bruto maandsalaris van €3500 tot €3920, afhankelijk van het aantal uren per week;
• een tijdelijke aanstelling van 1 februari tot 1 september 2022 (inclusief 1 proefmaand).

Belangstelling?
Je motivatiebrief en cv kun je tot uiterlijk 1 november 2021 sturen naar: sollicitatie@askv.nl o.v.v. ‘vacature vervanging algemeen coördinator’. Voor meer informatie over de vacature kun je mailen naar anne@askv.nl (weer aanwezig op 21 oktober). Gesprekken vinden plaats in de loop van november.

Geplaatst in:

VacatureVacature