10 augustus 2021

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om één tot twee dagen per week les te geven binnen het praktijkleertraject fietsen maken van PAO (Project Activiteiten Ongedocumenteerden) een project van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Het ASKV gaat uit van de gedachte dat niemand het recht op onderwijs mag worden ontzegd. Het is een basisrecht waar ieder mens toegang toe zou moeten hebben. Omdat afgewezen asielzoekers en andere geïllegaliseerde migranten worden uitgesloten van sociaaleconomische rechten en vaak niet toegelaten worden tot het reguliere onderwijssysteem, kunnen zij niet legaal in hun eigen onderhoud voorzien en zich niet verder ontwikkelen. Een gevolg hiervan is dat hun leven stilstaat. Mensen verliezen kostbare jaren, vaak juist in de leeftijdsfase waarin zij hun leven zouden moeten opbouwen.

In 2015 startte het ASKV het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO). Onder deze noemer bieden we zelf praktijkleertrajecten, cursussen en andere activiteiten aan. Dit is geen vervanging van het reguliere systeem, maar een vorm van noodhulp aan mensen die om verschillende redenen niet terug kunnen of durven keren naar hun land van herkomst. 

Het levert deelnemers een kans op om verschillende praktische vaardigheden te leren, laat ze hun stress en zorgen (tijdelijk) vergeten en geeft hen hoop op een zinvolle toekomst. 

Een van de praktijkleertrajecten is het fietsen maken. Voor de volgende cursus vanaf medio september zijn we op zoek naar een zelfstandig werkende docent (m/v/x) voor ca. een dag per week.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je hebt ervaring als fietsenmaker en hebt bij voorkeur ook wel eens eerder les gegeven. Je bent bereid je minimaal 3 maanden lang in te zetten voor het verzorgen van de lessen en je vindt het leuk om te werken met een cultureel diverse doelgroep.

Wat krijg je ervoor terug?
Veel ervaring in het overbrengen van je vakkennis, uitdagend werk met een diverse doelgroep, uitbreiding van je netwerk en de mogelijkheid langer (ook in 2022) betrokken te blijven bij het project. Je kunt € 150 euro per cursusdag facturen en dus € 1500 inclusief BTW per serie van 10 lessen. Wij verzorgen de lunch.

Werktijden
In overleg zullen de lessen op maandag, dinsdag of donderdag van 9:30 tot 14:30 of 10:00 tot 15:00 zijn.
Een serie duurt ca. 10 weken.
De lessen vinden plaats in Amsterdam-Oost, in ons pand aan de Zeeburgerdijk.

Meer informatie of aanmelden?
Mail pao@askv.nl of bel 06 407 13599 (Marloes).

Geplaatst in:

Vacature