20 september 2021

In het kort
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om één avond per week (dinsdag of donderdag) Nederlandse les te geven aan een klas met vluchtelingen en ongedocumenteerden, veelal cliënten van het ASKV.

Taakomschrijving
Ons team vrijwillige docenten geeft twee keer per week les aan ongedocumenteerden, vaak cliënten van het ASKV. Als docent geef je één keer per week les op een vaste lesavond (dinsdag of donderdag) en werk je samen met een co-docent die de andere lesavond verzorgt. Je kunt af en toe op de andere avond lesgeven om voor je co-docent in te vallen of eenmalig te wisselen van avond.

Het primaire doel is het aanleren van het Nederlands met erkende NT2 (Nederlands als tweede taal) lesmethoden. Tegelijkertijd creëren we samen een ontmoetingsplek waar deelnemers met plezier naar toe gaan en waar de nadruk ligt op het groepsgevoel.

De lessen zijn klassikaal met 8-14 cursisten en duren 1,5 uur. We gebruiken een vaste lesmethode (les/werkboek met docentenhandleiding) waarin de nadruk ligt op het voeren van eenvoudige gesprekken, juiste uitspraak en oefeningen in spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden. Als docent doe je je best om van de lessen een prettige, veilige bijeenkomst te maken.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
* Je hoeft geen specifieke lerarenopleiding of anderszins leservaring te hebben, wel zin en bereidheid je vaardigheden in het (klassikaal) lesgeven aan een groep te ontwikkelen en/of te verbeteren.
* Goede beheersing van de Nederlandse taal.
* Affiniteit met de Nederlandse taal in het algemeen en met onze doelgroep in het bijzonder.
* Inlevingsvermogen, enthousiasme en een redelijke dosis humor.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?
Afhankelijk van je achtergrond en ervaring krijg je van de coördinator en een ervaren docent begeleiding en coaching in je lesvaardigheden en maken we je thuis en ondersteunen we je in de lesmethode die gebruikt wordt.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?
Afhankelijk van je achtergrond en ervaring krijg je van de coördinator en een ervaren docent begeleiding en coaching in je lesvaardigheden en maken we je thuis en ondersteunen we je in de lesmethode die gebruikt wordt.

Wat is de meerwaarde van deze vrijwilligersfunctie?
* De mogelijkheid om een positieve bijdrage te leven aan onze samenleving en iets te betekenen voor ongedocumenteerden en andere vluchtelingen die (nog) geen verblijfsstatus hebben.
* Het is verrijkend om buiten je eigen kring van werk/vrienden/familie contact hebben met mensen uit heel andere achtergronden en werkvelden.
* Je competenties in het lesgeven aan groepen inzetten en/of ontwikkelen.

Werktijden
Dinsdag- of donderdagavond tussen 19.00 uur – 21.30 uur.
Je geeft één keer per week op dinsdag- of donderdagavond les en kunt soms op de andere lesavond wisselen met (of invallen voor) je co-docent.

Hoe kom je in aanmerking?
Stuur een mail met je motivatie en cv naar koenwiegman@askv.nl, we maken graag kennis met je!

Geplaatst in:

Vacature