28 juli 2022

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. Een van de afdelingen van ASKV is de Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO). 

MOO is gevestigd in Amsterdam Nieuw-West en Noord en biedt onderdak aan 80 ongedocumenteerden met ernstige psychiatrische problematiek. De begeleiding richt zich op toeleiding naar behandeling, stabilisatie en een duurzaam toekomstperspectief. Voor de begeleiding van onze cliënten in Nieuw-West zoeken wij per direct een Juridisch trajectbegeleider; tevens onderzoeker vrijwillige terugkeer voor 24 uur per week.

Functieomschrijving

Als juridisch trajectbegeleider ben je verantwoordelijk voor een vaste caseload. In samenspraak met cliënten en de betrokken asiel- of vreemdelingenadvocaat werk je richting een herhaalde asielaanvraag, een aanvraag voor uitstel van vertrek op medische gronden of een reguliere vergunning. Je beheert de voortgang van het dossier, begeleidt cliënten naar juridische afspraken en schrijft rapportages, onder andere in onze cliëntendatabase. Daarnaast onderhoud je contacten met ketenpartners en neem je deel aan verschillende overleggen.

Wanneer er geen zicht is op rechtmatig verblijf in Nederland, wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor vrijwillige terugkeer naar land van herkomst. Vanwege de veelzijdige problematiek van onze doelgroep betreft dit maatwerk. In deze functie zal je je bezighouden met methodiekontwikkeling op basis van individuele casuïstiek. Je legt contact met organisaties in herkomstlanden en verricht zo nodig onderzoek ter plaatse. Voor onze cliënten is het van groot belang dat de medisch noodzakelijke zorg na terugkeer ook in het land van herkomst toegankelijk is. 

Onze ideale collega:

 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van ASKV en met de doelgroep van MOO;
 • Is zorgvuldig, energiek en stressbestendig;
 • Is praktisch ingesteld en toont initiatief;
 • Heeft een resultaatgerichte stijl;
 • Heeft ervaring met de doelgroep en belangenbehartiging;
 • Beheerst het Nederlands en Engels uitstekend (mondeling en schriftelijk)/beheersing van meerdere talen (Frans, Arabisch, Farsi) is een pre;
 • Is in staat om goede rapportages op te stellen ten behoeve van juridische procedures;
 • Is enthousiasmerend en overtuigend;
 • Is in staat om beleid en de beleidsstrategie mede verder te ontwikkelen;
 • Heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (bij voorkeur juridisch).

Wij bieden:

 • Een prettige en informele werksfeer in een organisatie met een gemotiveerd team van vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiairs;
 • Een aanstelling (aanvankelijk voor 1 jaar) met een bruto maandsalaris conform CAO Zorg en Welzijn (schaal 8, op basis van anciënniteit);
 • Scholingsmogelijkheden en deskundigheidsbevordering.

Enthousiast?

Stuur jouw motivatie en cv naar Alice Beldman: sollicitatie@askv.nl. Je kunt haar altijd bellen op: 06 – 40 30 89 18.

De vacature sluit 17 augustus 2022 en de eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 34.

Geplaatst in:

Vacature