2 november 2021

ASKV is per direct op zoek naar een parttime onderzoeker voor ons staatloosheid project, op ZZP-basis voor het 4e kwartaal 2021.

Over het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. De laatste jaren is de organisatie sterk gegroeid en geprofessionaliseerd.

Achtergrond en aanleiding
Sinds 2016 bestaat het staatloosheid project binnen het ASKV. Het project heeft als doel de situatie van staatlozen, diegenen die door geen enkel land ter wereld worden erkend en zodoende geen nationaliteit hebben, in Nederland te verbeteren. Wij bieden staatlozen ondersteuning en advies, begeleiding, en hulp bij (het starten van) juridische procedures. Daarnaast werken we aan een structurele verbetering van de positie van staatlozen in Nederland door middel van strategisch procederen, onderzoek, lobby, en campagne.

Het staatloosheid project is op dit moment bezig met onderzoek naar de relevante cijfers omtrent staatloosheid in Nederland. Voor de verdere dataverzameling en data analyse in het laatste kwartaal van 2021 zijn we op zoek naar een onderzoeker op ZZP-basis.

Middels het onderzoek hoopt het ASKV de relevante cijfers rondom staatloosheid in Nederland beter inzichtelijk en beschikbaar te maken. Transparantie in deze data is tevens van belang voor het garanderen van effectief beleid en regelgeving voor de bescherming van staatlozen in Nederland en het recht op een nationaliteit. Het onderzoek zal naast kwantitatieve gegevens (zoals cijfers m.b.t. de ontwikkeling van het aantal staatlozen in Nederland, asielverzoeken, vergunningverlening, naturalisatie, vertrek en vreemdelingenbewaring) tevens zien op een aantal kwalitatieve gegevens (zoals de definities rondom staatloosheid, international compliance in Nederlands beleid en good practice elders).

Methoden en output
Dataverzameling zal voornamelijk plaatsvinden op basis van deskresearch. Dit wordt daarnaast aangevuld door specifieke verzoeken voor aanvullende informatie, bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en maatschappelijke organisaties.

Het onderzoek zal worden gepresenteerd in een onderzoeksrapport en middels data visualisatie in een daarvoor gebouwde website in het eerste kwartaal van 2022. Op deze website zullen tevens de verhalen van staatlozen centraal staan.

De functie
Voor voortzetting van de dataverzameling en data analyse zoeken we een part-time onderzoeker op ZZP-basis voor het vierde kwartaal van 2021. Onze voorkeur gaat uit naar een onderzoeker die affiniteit heeft met de doelgroep van het ASKV en specifiek kennis op het gebied van staatloosheid. De onderzoeker moet in staat zijn om zelfstandig een kwantitatief onderzoek te dragen, maar werkt nauw samen met de coördinator van het staatloosheid project. De onderzoeker is bij voorkeur in staat om begin november te beginnen en afhankelijk van wekelijkse beschikbaarheid (bij voorkeur minimaal 16 uur per week) voor de duur van circa 6-8 weken.

Belangstelling?
Enthousiast geworden? Dan maken we graag kennis met je. Je motivatie, CV en een indicatie van je uurtarief kun je sturen naar Marlotte van Dael via marlotte@askv.nl en Anne van Schaik via anne@askv.nl. We ontvangen je sollicitatie voor deze opdracht graag zo snel mogelijk. Er zullen geen geplande sollicitatierondes plaatsvinden. Deze vacature loopt totdat deze is vervuld.

Geplaatst in:

VacatureVacature