4 juli 2022

Medische Opvang Ongedocumenteerden (MOO), een afdeling van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, is op zoek naar een derdejaars hbo-student die bij ons stage kan lopen voor minimaal 3 dagen en maximaal 4 dagen per week. De stage start in september.

Deze vacature is met name, maar niet uitsluitend, geschikt voor derdejaars hbo-studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en/of Toegepaste Psychologie.

Missie van het MOO 

Bij ASKV klopten regelmatig ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen aan, die zonder zorg op straat staan. ASKV ging daarom noodgedwongen op zoek naar een oplossing voor deze groep. Dit resulteerde in 2011 tot de oprichting van Medisch Opvang Ongedocumenteerden (MOO). Mensen die bij het MOO terechtkomen zitten in een uitzichtloze situatie, waar ze zelf moeilijk uit kunnen komen. Samen met hen weten we een nieuw toekomstperspectief te creëren. Niet alleen deze kwetsbare personen zelf, maar ook de samenleving is gebaat bij adequate opvang, begeleiding en uiteindelijk stabilisatie van psychische klachten. 

ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die momenteel niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Bij het MOO worden ongedocumenteerde mensen met psychiatrische stoornissen opgevangen. Daarnaast begeleiden we hen door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, rechtsbijstand en dagbesteding.  

Het MOO werkt nauw samen met een verscheidenheid aan partners, inclusief gemeenten en lokale gezondheidsinstellingen, maatschappelijk werk, huisartsen, ziekenhuizen, advocatuur en asielzoekerscentra. Het MOO doet ook dienst als landelijk meld- en meetpunt, en brengt psychische klachten bij ongedocumenteerden zorgvuldig in kaart.

Cliënten van MOO 

Bij het MOO worden vooral uitgeprocedeerde asielzoekers met ernstig psychiatrische stoornissen opgevangen, die vaak het gevolg zijn van traumatische gebeurtenissen uit het verleden.

Functieomschrijving:  

Samen met de trajectbegeleider begeleid je uitgeprocedeerde asielzoekers bij maatschappelijke vragen en stimuleer je hen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Je zorgt voor stabilisatie van psychische klachten door het regelen en/of organiseren van activiteiten voor cliënten zoals fietsles, Nederlandse les en sportactiviteiten. Daarnaast voer je hulpverleningsgesprekken, doe je huisbezoeken, ontvang je bezoekers, plan je afspraken in, breng je verslag uit over gebeurtenissen en verwijs je door waar nodig.

Taken: 

 • Dagelijkse woonbegeleiding van cliënten
 • Dagelijkse huisbezoeken bij cliënten 
 • Individuele gesprekken met cliënten gericht op dagbesteding en welzijn
 • Organiseren van dagbesteding activiteiten voor individuele cliënten
 • Monitoring van de gezondheid van cliënten en onderhouden van contact met hulpverlening 
 • Overzicht houden over de juridische procedure van cliënten, in samenwerking met de projectleider en advocaten
 • Ophalen, overzicht houden en beantwoorden van post en e-mail
 • Bijwonen, voorbereiden en notuleren van teamvergaderingen
 • Organiseren van groepsuitjes en maandelijkse etentjes voor alle cliënten van het MOO

Functie eisen:  

 • Derdejaars hbo
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 
 • Je staat stevig in je schoenen 
 • Je bent in staat zelfstandig te werken 
 • Je bent energiek en toont initiatief 
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden 
 • Je kunt goed handelen in stressvolle situaties 
 • Affiniteit en/of ervaring met de doelgroep (vluchtelingen;  asielzoekers; ongedocumenteerden) 
 • Interesse in geestelijke gezondheidszorg en/of psychiatrie  

Belangstelling?

Stuur je cv en motivatiebrief naar yohana@askv.nl of bel naar 0636051219.

Geplaatst in:

Vrijwilligerswerk