fbpx

Toekomstoriëntering – Future orientation

Ongedocumenteerden voor wie legaal verblijf in Nederland niet haalbaar lijkt, vinden het vaak moeilijk een bewuste keuze over de toekomst te maken. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag, zoals een (al dan niet reële) angst voor terugkeer naar het land van herkomst, (valse) hoop op een verblijfsvergunning, of onvoldoende, dan wel onjuiste informatie over de toekomstmogelijkheden. Ook kunnen de precaire situatie waarin iemand zich bevindt en de daarmee gepaard gaande psychische klachten ervoor zorgen dat geen bewust toekomstplan wordt gemaakt. De cursus doelt op het helpen inschatten van de toekomst van de deelnemer, waar de deelnemer zelf een onderbouwde (toekomst)keuze maken.

Een volgende cursus Toekomstoriëntatie start eind februari / begin maart.
De cursus vindt plaats (6 keer) op dinsdag van 10.00 tot 14.00 in het centrum van Amsterdam.

Meer informatie? Heb je vragen of wil je een aanmeldformulier versturen, mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.