3-daagse cursus Ondernemerschap

Tijdens de ondernemerschapscursus komt aan bod hoe de verworven praktijkervaring (zoals meubelmaken of kappersvaardigheden) toegepast kan worden.

In deze cursus leren de deelnemers over de mogelijkheden in de creatieve industrie. Daarnaast leren zij een ondernemingsplan en portfolio samenstellen, presenteren en solliciteren. Hiervoor werken wij samen met Amsterdam City Rights en Here to Support. Het is ons doel om na de afronding van een traject en de daaraan parallel lopende cursussen ervoor te zorgen dat onze deelnemers aan de slag gaan en aan hun toekomst kunnen werken in Nederland, in land van herkomst of elders ter wereld.

De laatste 3-daagse cursus vond plaats op 26, 27 en 29 november met als afsluiting een markt op 30 november waarop deelnemers hun vaardigheden konden presenteren. De cursus van voorjaar 2020 is helaas niet doorgegaan vanwege de Corona crisis.
De volgende cursus vindt waarschijnlijk plaats in november 2020. Aanmelden is al mogelijk.

Meer informatie? Heb je vragen of wil je een aanmeldformulier versturen, mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.