3-daagse cursus Ondernemerschap

Tijdens de ondernemerschapscursus komt aan bod hoe de verworven praktijkervaring (zoals meubelmaken of kappersvaardigheden) toegepast kan worden.

In deze cursus leren de deelnemers over de mogelijkheden in de creatieve industrie. Daarnaast leren zij een ondernemingsplan en portfolio samenstellen, presenteren en solliciteren. Hiervoor werken wij samen met Amsterdam City Rights, Here to Support, Wereldhuis, Social Start, Delitelabs en Makers Unite. Het is ons doel om na de afronding van een traject en de daaraan parallel lopende cursussen ervoor te zorgen dat onze deelnemers aan de slag gaan en aan hun toekomst kunnen werken in Nederland, in land van herkomst of elders ter wereld.

De laatste 3-daagse cursus vond plaats op 5, 12 en 19 juni 2019 met als afsluiting een markt waarop deelnemers hun vaardigheden konden presenteren. De volgende cursus vindt waarschijnlijk plaats in november 2019. Aanmelden is al mogelijk.

Meer informatie? Heb je vragen of wil je een aanmeldformulier versturen, mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 407 13 599.