Wat doet het ASKV?

Hulpverlening

ASKV biedt juridische hulpverlening  aan uitgeprocedeerde asielzoekers. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken. 

Medische opvang

Ongedocumenteerden met ernstige psychische en/of somatische problematiek ondersteunen wij zowel op medisch als juridisch gebied. Zo voorkomen we dat deze kwetsbare mensen op straat komen te staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Speerpunten

Een einde aan staatloosheid in Nederland.

Een landelijk dekkend netwerk met als uitgangspunt vrijwillige medewerking aan een juridische traject en vrijwillige terugkeer naar land van herkomst. 

Landelijke toegang tot mbo en hoger onderwijs voor jongeren zonder verblijfsvergunning.

Een oplossing voor schrijnende zaken waarbij alle bestaande procedures geen oplossingen bieden.

Een gesloten opvangketen voor mensen zonder verblijfsvergunning met ernstig medische problemen in samenwerking met alle betrokken partners (CTP Veldzicht, COA en LVV gemeenten). 

Het laatste nieuws

16 mei 2024

Nieuw regeerakkoordzorgt voor toenamevanongedocumenteerdenop straat

Het ASKV maakt zich ernstige zorgen over de plannen en voornemens uit het regeerakkoord dat vanmorgen gepresenteerd is door de vier coalitiepartijen. Het “strengste asiel- en migratiebeleid ooit “ is een feit. De nieuwe plannen zullen ervoor zorgen dat het aantal mensen zonder verblijfsvergunning alleen maar zal toenemen. Met als gevolg dat mensen die niet […]

7 mei 2024

Jaarverslag 2023ASKV/SteunpuntVluchtelingen

2023 was een bewogen jaar. Door de val van het kabinet en winst voor rechts is ervoor ons een politiek onzekere tijd aangebroken. Niet alleen voor het ASKV zelf, maarook voor onze doelgroep: mensen die (nog) geen geldige verblijfsvergunning hebben.Als ASKV willen we in deze tijd onze verantwoordelijkheid nemen waar moet. Wewillen regie pakken, verbinden […]

Meer nieuws