Wat doet ASKV?

Hulpverlening

ASKV biedt juridische hulpverlening  aan uitgeprocedeerde asielzoekers. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken. 

Medische opvang

Ongedocumenteerden met ernstige psychische en/of somatische problematiek ondersteunen wij zowel op medisch als juridisch gebied. Zo voorkomen we dat deze kwetsbare mensen op straat komen te staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Het laatste nieuws

23 november 2022

Erik Rouw wordtdirecteur-bestuurdervan ASKV

Per december 2022 wordt Erik Rouw de nieuwe directeur-bestuurder van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hij volgt algemeen coördinator Anne van Schaik op, die in oktober haar vertrek aankondigde. Organisatorische veranderingen In de afgelopen jaren is de organisatie enorm gegroeid. We zijn in korte tijd gegroeid van kleine organisatie die grotendeels gedragen werd door vrijwilligers, tot een solide hulporganisatie […]

22 november 2022

Bijeenkomst:Staatloosheid inNederland – eenterug- envooruitblik

Na lang actievoeren door verschillende organisaties en belangengroepen zijn op 31 mei 2022 twee belangrijke nieuwe wetsvoorstellen aangenomen op het gebied van staatloosheid. Hiermee heeft de Tweede Kamer een belangrijke stap gezet om de situatie van staatlozen en staatloze kinderen in Nederland te verbeteren. Om de positie van staatlozen echt te verbeteren, zullen er nog […]

Meer nieuws