Wat doet het ASKV?

Hulpverlening

ASKV biedt juridische hulpverlening  aan uitgeprocedeerde asielzoekers. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken. 

Medische opvang

Ongedocumenteerden met ernstige psychische en/of somatische problematiek ondersteunen wij zowel op medisch als juridisch gebied. Zo voorkomen we dat deze kwetsbare mensen op straat komen te staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Speerpunten

Een einde aan staatloosheid in Nederland.

Een landelijk dekkend netwerk met als uitgangspunt vrijwillige medewerking aan een juridische traject en vrijwillige terugkeer naar land van herkomst. 

Landelijke toegang tot mbo en hoger onderwijs voor jongeren zonder verblijfsvergunning.

Een oplossing voor schrijnende zaken waarbij alle bestaande procedures geen oplossingen bieden.

Een gesloten opvangketen voor mensen zonder verblijfsvergunning met ernstig medische problemen in samenwerking met alle betrokken partners (CTP Veldzicht, COA en LVV gemeenten). 

Het laatste nieuws

19 juni 2024

Meerderheid TweedeKamer voorverblijfsvergunningSurinaamseoud-Nederlanders

Gisteren is er een belangrijke stap gezet voor de honderden ongedocumenteerde Surinaamse oud-Nederlanders die al jaren in Nederland wonen. In de Tweede Kamer is gisteravond een kleine meerderheid gevormd voor de invoering van een speciale “verblijfsregeling”, waarover volgende week dinsdag gestemd wordt. Deze regeling zorgt ervoor dat Surinaamse oud-Nederlanders die al langere tijd in Nederland […]

31 mei 2024

ASKV jubileumeventop 20 juni 2024

Het ASKV bestaat dit jaar 35 jaar. En dat laten we niet zomaar voorbijgaan. Graag nodigen we je uit voor ons jubileumevent ’35 jaar ongedocumenteerd in Nederland’ op 20 juni in De Melkweg. Het ASKV strijdt al 35 jaar voor de structurele verbetering van de positie van mensen zonder verblijfsvergunning. Met juridische en maatschappelijke hulpverlening […]

Meer nieuws