ASKV: Veranderen Door Doen

Juridische hulp

Al ruim 30 jaar biedt ASKV juridische begeleiding. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken.

Huisvesting

ASKV zorgt voor noodopvang voor vluchtelingen die geen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen en voorkomt dat kwetsbare mensen op straat komen te  staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Wat kan jij doen?

Het laatste nieuws

24 februari 2020

Waarom isparticipatie zobelangrijk voorongedocumenteerdemensen?

Project Activiteiten Ongedocumenteerden Waarom is participatie zo belangrijk voor ongedocumenteerde mensen? Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) bestaat nu bijna vier jaar. De praktijk en onderzoek[1] laten zien dat deelname aan het PAO-cursusaanbod veel voor ongedocumenteerde mensen betekent. Vanuit de situatie dat mensen vast zijn komen te zitten in Nederland omdat zij niet terug kunnen of […]

14 februari 2020

Vluchten is: leventussen hoop en vrees

Anoniem Vluchten is: leven tussen hoop en vrees Uit het ASKV boek ‘Binnen, over mensen die aanklopten bij het ASKV‘: Bestellen via deze link Hij schuift wat onwennig op zijn stoel, de Iraakse vluchteling. Nog altijd is hij in procedure. De toekomst is onzeker. Ja, eerder had hij laten weten zijn verhaal te willen vertellen. […]