Wat doet ASKV?

Hulpverlening

ASKV biedt juridische hulpverlening  aan uitgeprocedeerde asielzoekers. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken. 

Medische opvang

Ongedocumenteerden met ernstige psychische en/of somatische problematiek ondersteunen wij zowel op medisch als juridisch gebied. Zo voorkomen we dat deze kwetsbare mensen op straat komen te staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Het laatste nieuws

26 maart 2021

Update StatelessnessIndex online!

De Statelessness Index, een initiatief van het European Network on Statelessness, beoordeelt hoe landen in Europa staatlozen beschermen en wat ze doen om staatloosheid te voorkomen en te verminderen. Sinds 2017 wordt, in samenwerking met het ASKV, tevens geëvalueerd hoe Nederland omgaat met staatlozen. Deze week is de landeninformatie van alle 27 Europese landen die […]

15 maart 2021

Campagne voorterugkeer van dediscretionairebevoegdheid

Samen met Stichting ROS, SNDVU, Vluchtelingen in de Knel, Stichting Seguro en Stichting LOS voeren we campagne voor een humaner migratiebeleid en voor de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid. Discretionaire bevoegdheid  De discretionaire bevoegdheid is per 1 mei 2019 afgeschaft, als uitruil tegen een eenmalige verruiming van het Kinderpardon (de ‘Kinderpardondeal’). Op dit moment is […]

Meer nieuws