fbpx

ASKV: Veranderen Door Doen

Juridische hulp

Al ruim 30 jaar biedt ASKV juridische begeleiding. We analyseren dossiers, zoeken naar alternatieven en verwijzen naar een geschikte advocaat. Alles om de impasse te doorbreken.

Huisvesting

ASKV zorgt voor noodopvang voor vluchtelingen die geen aanspraak maken op overheidsvoorzieningen en voorkomt dat kwetsbare mensen op straat komen te  staan.

Politieke lobby

ASKV voert actief campagne voor verbetering van het Nederlandse asielbeleid. Het kan en moet rechtvaardiger, efficiënter en vooral menselijker.

Wat kan jij doen?

Het laatste nieuws

13 december 2018

NGO-monitorongedocumenteerdenAmsterdam 2018

Monitor van ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam. Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf. Het doel van deze monitoringsrapportage is om inzicht te geven in het aantal mensen dat tijdens de rapportageperiode niet wordt opgevangen. Wij hopen dat deze inzichten bijdragen aan […]

12 december 2018

ReactieASKV/SteunpuntVluchtelingen op hetUitvoeringsplan24-uursopvangOngedocumenteerden

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is positief over het Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden dat het college van Amsterdam vandaag bekend maakt. Dit plan is tot stand gekomen na intensief overleg met verschillende organisaties, waaronder het ASKV. Het plan voorziet in voorstellen over hoe de nieuwe opvang vorm moet krijgen, waaronder juridische en maatschappelijke begeleiding, instroom criteria en begeleiding en […]