Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.

Vind jij dit ook? Steun ons dan! Dit kan bijvoorbeeld via een gift, door spullen te doneren, door op te hoogte te blijven van ons werk, door je in te zetten als vrijwilliger of door een kamer beschikbaar te stellen. Het ASKV neemt te midden van alle organisaties en instanties die zich in Nederland met vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden bezighouden een unieke positie in.

5 redenen