Cursus EHBO en reanimatie

Aanmelden

Cursus EHBO & wegwijs in de zorg

>

In samenwerking met het Rode Kruis bieden wij een cursus EHBO & wegwijs in de zorg aan voor cliënten. De meeste ongedocumenteerden hebben weinig tot geen kennis in het verrichten van eerste hulp. Zo weten velen het alarmnummer niet, maar ook weten zij vaak niet wat te doen wanneer er een ongeval plaatsvind. In deze cursus doen zij in een dagdeel zoveel mogelijk algemene kennis op over eerste hulp bij ongevallen, zoals de stabiele zijligging.

>

Op de tweede cursusdag gaan de trainers van het Rode Kruis dieper in op hoe cliënten reanimatie kunnen toepassen.

De  vorige EHBO training vond plaats op 20 en 27 oktober 2023. In 2024 wordt een nieuwe training gepland, de startdatum daarvoor is nog niet bekend. 

Tijdens Wegwijs in de Zorg krijgen deelnemers antwoord op veel voorkomende vragen als: ‘Wat zijn mijn rechten zonder zorgverzekering? of ‘Hoe kan ik me voorbereiden om naar de dokter te gaan?
Aanmelden kan alvast met het formulier links.

>

Heb je vragen nog vragen? Mail dan naar pao@askv.nl of bel naar onze project telefoon: 06- 40713599.

>

First aid & access to health care
>

In cooperation with the Red Cross we offer a course in first aid and access to healthcare. Most undocumented people have little to no knowledge on practicing first aid. They might not know the alarm number or what to do when a accident happens. In the first part of this course they will get to much general knowledge about first aid after an accident, for example the recovery position.

>

On the second course day trainers of the Red Cross will dive deeper into how clients can effectively use of the health care system. In groups conversations they will get answers on their questions such as: ‘what are my rights without a health insurance?’ or ‘How can I prepare to go to the doctor?’.

>

The last first aid training took place on the 20th and 27th of October 2023. Access to healthcare and Life Skills workshops took place in November and December 2023.
The next course will probably take place in the first half of 204.
You can sign up by filling in the registration form (on the left).

>

Do you still have questions? Mail us at pao@askv.nl or call 06 40713599.

>

With life skills you will learn how to deal with stress. Trainings are about access to health care; handling stress; healthy (eating) habits; clear communication; looking ahead & using your future.
>

You can sign up by filling in the registration form on the page ‘Psychosociale Ondersteuning’ .

>

Do you still have questions? Mail us at pao@askv.nl or call to 06 40713599.