Nederlandse les

Aanmelden

Nederlandse les

>

Alles begint met taal. Daarom biedt ASKV al sinds jaar en dag Nederlandse les aan cliënten en andere mensen zonder papieren. Jaarlijks zijn er zo’n 50 deelnemers van over de hele wereld – meestal met een achtergrond als vluchteling. Kennis van de Nederlandse taal sterkt de zelfredzaamheid, doorbreekt hun isolement, vergroot het zelfvertrouwen en bevordert hun deelname aan de samenleving.

>

Ons team van vrijwillige docenten geeft elke week twee avonden les aan cliënten van het ASKV. Als er plaats is kunnen ook andere mensen zonder papieren hieraan deelnemen. Veel cursisten worstelen met problemen op mentaal of fysiek vlak, en daarom proberen we onze lessen zo laagdrempelig en gevarieerd mogelijk te maken.

>

Ons primaire doel is het aanleren van het Nederlands met erkende methoden Nederlands voor anderstaligen (NT2). Maar tegelijkertijd creëren we een ontmoetingsplek waar deelnemers met plezier naar toe gaan en waar de nadruk ligt op het groepsgevoel. Terwijl er flink geblokt wordt op grammatica, zinsbouw, woordenschat en uitspraak, doen onze docenten hun uiterste best om van hun lessen een prettige, veilige bijeenkomst te maken – en dat lukt ze uitstekend.

>

Een hoogtepunt is het uitdelen van de certificaten. We zijn geen officiële onderwijsinstelling, waardoor de waarde van zo’n certificaat gering is, maar daar denken de cursisten anders over. Eén jonge vrouw zei eens met tranen in haar ogen: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een diploma krijg.”

>

De huidige cursus is in september gestart en deelnemen aan deze cursus is helaas niet meer mogelijk.
De volgende cursus start in februari 2024. De inschrijfavonden zijn op 13 en 15 februari 2024, de cursus start op dinsdag 27 februari.
Aanmelden van te voren en aanwezigheid tijdens een van de inschrijfavonden is verplicht.

Interesse in Nederlandse les? Meld je alvast aan door je gegevens hier op de website in te vullen. Voor meer informatie kan je contact opnemen via 06 26351380 (Koen) of 06 40713599 (PAO). 
>
Heb jij interesse om als vrijwillige docent bij de Nederlandse les aan de slag te gaan of wil je een taalcafé starten op een opvanglocatie, mail dan naar pao@askv.nl

>

Dutch lessons

>

Our team of volunteers teach classes to its clients twice a week. If there is a new place for a new participants, also other people without papers can join. Many people that follow the course struggle with mental or physical problems, therefore we aim to teach our classes in an approachable and variable way.

>

Everything starts with language. Therefore, ASKV has been offering Dutch classes to clients with no papers for years. On a yearly bases there are around fifty participants that join the course. Knowledge of the Dutch language strengthens the independence, it breaks isolation, improves confidence and it promotes a better participation in the Dutch society.

>

Our primary goal is to teach the Dutch language with recognized methods for Dutch and other languages (NT2). At the same time we create a meeting place where participants meet others, while having to learn grammar, sentence structure, vocabulary and pronunciation. We are no official educational institution, however you will get a certificate on the end of the course.

>

The current course started in September 2023 and will finish at the beginning of February 2024. The registration days on the 13th and 15th of February. The course will start on the 27th.
Applying through the website (or via email or Whatsapp) and being there at one of the registration evenings are compulsary.

>

Do you have an interest in the course? You can already register on the website for the next course in spring 2024. For more information you can call Koen at 06 26351380 or PAO at 06 407 13599.