Privacyverklaring Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Privacystatement stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen over verwerking van persoonsgegevens
Versie: 27 juni 2018

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Als u onze website (www.askv.nl) of webshop (www.askv-webshop.nl) bezoekt of informatie aan ons geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder staat welke informatie we verwerken, wat u van ons kunt verwachten en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke
De stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen is de verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens
ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam
tel 020 6272408
e-mail info[at]askv.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

 • We analyseren uw surfgedrag op onze website. Dat doen we om onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • We verwerken persoonsgegevens van onze relaties, onder andere voor het afhandelen van donaties, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en voor het verspreiden van informatiemateriaal.
 1. Surfgedrag
  We analyseren uw surfgedrag op onze website met cookies: kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan. Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen gebruikt de volgende cookies:
 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 • Sociale media cookies. Op onze website zijn via code buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat. U kunt informatie die al is opgeslagen uit uw browser verwijderen. Gebruik hiervoor de Help-functie van uw browser of ga naar deze websites:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

2. Relaties
Wij houden een administratie bij waarin wij persoonsgegevens van relaties verwerken. We krijgen deze persoonsgegevens van u als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, als u donateur wordt, als u iets bestelt via de webshop, als u zich aanmeldt voor een evenement, als u contact met ons opneemt met een informatievraag of als u hulp aanbiedt. We verwerken deze persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen afhandelen, maar ook om u op een later moment te kunnen informeren over onze werkzaamheden of voor fondsenwervende doeleinden. We verwerken financiële gegevens uitsluitend om uw donatie of aankoop af te kunnen handelen.

Rechtsgrond
We verwerken persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de vooraf bepaalde en aan u bekendgemaakte doelen, tenzij die verdere verwerking in lijn ligt met de gekozen doelen en er een wettelijke grondslag voor is.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor het bereiken van het doel – daarna worden ze gewist. Als we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens een bepaalde minimale termijn te bewaren, bijvoorbeeld op grond van financiële of fiscale wetgeving, doen we dat uiteraard. Na verstrijken van die termijn worden ook die gegevens gewist.

Delen met anderen
Het ASKV/Steunpunt Vluchteling geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve als we verplicht zijn dit te doen op grond van wet- of regelgeving. Ook zullen we uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Een uitzondering hierop zijn de persoonsgegevens die we voor de verzending van onze online-nieuwsbrief delen met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten, wat niet is aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Omdat Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield is het wel toegestaan persoonsgegevens met hen te delen.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website functioneert via servers van Nederlandse gecertificeerde datacenters, die hun opslag binnen Nederlandse grenzen hebben. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het mailadres in bovenstaande contactgegevens

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. We nemen uw verzoek in behandeling op voorwaarde dat we uw identiteit kunnen vaststellen. Stuur uw verzoek naar het contactadres hierboven, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door ASKV/Steunpunt Vluchtelingen van uw persoonsgegevens voor wervende doeleinden.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • U heeft het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens aan te leveren wanneer u een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie.
 • U kunt op ieder moment, zonder opgaaf van reden, uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

Vragen
We beantwoorden graag uw vragen over hoe het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen met persoonsgegevens omgaat. Onze contactgegevens staan hierboven.

Wijzigingen
Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen kan deze privacyverklaring wijzigen. Afgedrukte exemplaren van deze verklaring kunnen inmiddels achterhaald zijn, dus controleer altijd de versie die online staat.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Zie onze Cookie verklaring