22 maart 2023

Door het Rijk en de gemeentes wordt momenteel gesproken over de toekomst van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Deze pilot liep tot eind 2022 en hier is het eindrapport te lezen. NGO’s zoals ASKV zijn ook uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. 

ASKV is in 2019 in de LVV gegaan om aan juridische trajecten te kunnen werken en tegelijkertijd de mensen die bij ons aankloppen maatschappelijk te begeleiden en hen cursussen aan te bieden. 

Regeerakkoord is gericht op terugkeer 

Het regeerakkoord heeft als doel geformuleerd om de LVV uit te breiden naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Uiteraard is het voor ons essentieel dat er ruimte blijft voor juridische trajecten en dat onze cliënten in deze periode opgevangen worden. 80% van de herhaalde asielverzoeken die zijn ingediend vanuit de LVV krijgt alsnog een verblijfsvergunning. Iedereen zou er toch verheugd over moeten zijn dat mensen die voor vervolging hebben te vrezen, niet worden uitgezet? 

Vrijwillige kader is essentieel 

Andere voor ons essentiële zaak is de onafhankelijkheid van onze organisatie. Met het geld van fondsen, ondersteunen we mensen die niet in aanmerking komen voor de LVV. Daarnaast is het vrijwillige kader van de LVV voor ons essentieel. Detentie en gedwongen uitzetting kunnen hier geen deel van uit maken. We houden je op de hoogte over LVV en de toekomst via onze nieuwsbrief.