22 maart 2023

Een onderdeel van de doelgroep van ASKV zijn de ongedocumenteerde gezinnen. Dit zijn veelal vrouwen met jonge kinderen. Voorheen waren deze gezinnen helemaal uitgesloten van ondersteuning van de Gemeente. Sinds vorig jaar komen 5 gezinnen (3 hiervan verblijven bij ASKV) wel in aanmerking voor ondersteuning door middel van de gezinspilot in Amsterdam. 

In dit traject wordt er opvang, juridische en maatschappelijke begeleiding geboden voor een maximum van een jaar. Helaas is er nog een heel groot aantal gezinnen uitgesloten hiervan, bijvoorbeeld die met een Dublinclaim. ASKV biedt ook deze gezinnen ondersteuning – dankzij bijdragen van fondsen en donateurs – en waar mogelijk opvang. Helaas is de vraag altijd groter dan het aanbod.

Andere begeleiding 

Bij de begeleiding van gezinnen komen af en toe weer andere dingen kijken dan bij de begeleiding van een alleenstaande. Het gaat veelal om gezinnen met jonge kinderen. In de meeste gevallen hebben zij geen vaste verblijfplaats en zijn zij al een tijdje op zoek naar een plek om te wonen. Bij gezinnen is het extra belangrijk om dan een moment van rust te kunnen creëren met een plek om even bij te komen. ASKV probeert dit met de eigen opvang zo goed mogelijk te bieden. 

Eindelijk weer naar school

Op die manier wordt er ook ruimte gecreëerd om na te kunnen denken over de toekomst en te werken aan perspectief. Als we spreken over resultaten, denken we vaak aan het doen van een nieuwe (asiel)aanvraag of het verkrijgen van een ander type verblijfsvergunning. Maar net zo belangrijk zijn de maatschappelijke resultaten: kinderen eindelijk (weer) naar school. De nodige zorg kan geregeld worden en de hulpverlening kan worden opgestart. Daarnaast is het natuurlijk per gezin verschillend waar de hulpvraag ligt en wat de kinderen nodig hebben. 

Kind met ontwikkelingsstoornis 

Bij ons klopte een gezin aan met een zoontje die door een ontwikkelingsstoornis en geen vaste verblijfplaats nog niet naar school ging. Na de instroom in de opvang van ASKV kwam er onderzoek, therapie en onderwijs op gang. En dat gaat nu heel goed. Als we spreken over gezinnen, gaat het eigenlijk ook om gezinnen in wording. 

Doelgroep zwangere vrouwen 

Regelmatig hebben wij zwangere vrouwen op ons inloopspreekuur met een vraag om opvang en begeleiding. Hierbij is de nood net zo hoog en komen de vrouwen vaak uit een lastige en onveilige situatie. ASKV kan dan juridische hulpverlening bieden, maar maatschappelijk ook kijken naar opvang. Of we regelen een verloskundige en spullen voor de baby. Lukt het straks om zelf voor je kindje te zorgen of is het goed om hulp te verzamelen zodat ze het niet alleen hoeft te doen? Samen met moeder of met het gezin kijken we wat er nodig is en hoe we dit kunnen organiseren.

Huisvesting is een probleem 

Sommige mooie resultaten brengen ook weer moeilijkheden met zich mee. Als het lukt om toch een verblijfsvergunning te krijgen is dit heel mooi nieuws, maar het vinden van een woning is een grote uitdaging. Bij de meeste gezinnen gaat het namelijk niet om asielvergunningen, maar om ‘reguliere verblijfsvergunningen’ (denk aan verblijf bij een familielid). Voor gezinnen met zo’n type vergunning geldt dat zij niet onder de taakstelling van de gemeente vallen, maar zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van huisvesting. Net zoals dat voor de meesten in Nederland geldt op dit moment. In de praktijk betekent dit dat de opvangplekken voor ongedocumenteerde gezinnen ook bezet blijven door gezinnen met een vergunning die nog uit moeten stromen, maar nergens heen kunnen. Hier wordt hard aan gewerkt, maar er is op dit moment geen oplossing voor. 

U kunt helpen met een donatie voor opvang en leefgeld. Met uw bijdrage kunt u gezinnen helpen die geen gebruik kunnen maken van het gemeenteproject. 

Fotocredit: Sandy Millar

Geplaatst in:

Achtergrond