14 januari 2019

Onderzoek door het Institute on Statelessness & Inclusion (ISI), het European Network on Statelessness (ENS), en het ASKV toont aan dat staatloze vluchtelingen vaker gediscrimineerd worden en ongunstig behandeld worden door het falen van staten om hun nationaliteitsproblemen goed in kaart te brengen of hier rekening mee te houden. Ze kunnen vaak geconfronteerd worden met barrières om toegang te krijgen tot bescherming, of om zich te herenigen met familie en / of een nationaliteit te verkrijgen, zelfs als ze de status van vluchteling krijgen. Hun kinderen lopen ook een verhoogd risico op staatloosheid doordat de praktijk in veel Europese landen onvoldoende aansluit op verplichtingen die voortvloeien uit internationaal recht.

Het rapport ‘From Syria to Europe‘ richt zich op twee gemeenschappen: staatloze Koerden uit Syrië en staatloze Palestijnen uit Syrië en onderzoekt hoe het gebrek aan een nationaliteit van invloed is op hun ervaring met het migratieproces en de impact op hun mogelijkheden voor bescherming en duurzame oplossingen. Het onderzoek richt zich op het land van herkomst (Syrië), een belangrijk doorreisland (Griekenland) en een van de bestemmingslanden (Nederland). Het verslag maakt deel uit van breder gezamenlijke werk om tekortkomingen aan het licht te brengen, oplossingen te identificeren en empirisch onderbouwde belangenbehartiging te bieden om staatloze vluchtelingen en migranten te beschermen, en om nieuwe gevallen van staatloosheid in Europa te voorkomen.

Webinar
Op dinsdag 29 januari (15 – 16.30 uur CET) organiseert het ISI en ENS een online webinar, de eerste in een reeks die gericht is op het delen van informatie over verschillende profielen van staatloze vluchtelingen die naar Europa komen. De webinar zal zich richten op staatloze Koerden en Palestijnen uit Syrië, met achtergrondinformatie over deze twee groepen, hun geschiedenis en behandeling in Syrië, en andere informatie om te begrijpen hoe hun situatie verschilt van die van vluchtelingen uit Syrië die de Syrische nationaliteit bezitten. Gebruik het online formulier om u aan te melden voor de webinar – u krijgt dan de dag voordat de webinar plaatsvindt online instructies over hoe u online kunt deelnemen.

Geplaatst in:

Achtergrond