Jaarverslag 2023 ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Achtergrond

 • Jaarverslag 2023

  Jaarverslag 2023 ASKV/SteunpuntVluchtelingen

  7 mei 2024f Iris van Eijk

  2023 was een bewogen jaar. Door de val van het kabinet en winst voor rechts is ervoor ons een politiek onzekere tijd aangebroken. Niet alleen voor het ASKV zelf, maarook voor onze doelgroep: mensen die (nog) geen geldige verblijfsvergunning hebben.Als ASKV willen we in deze tijd onze verantwoordelijkheid nemen waar moet. Wewillen regie pakken, verbinden lees meer

 • Kies voor ongedocumenteerden!Oproep aan programmacommissieverkiezingen 2023

  31 juli 2023f Bas Baltus

  Het ASKV heeft, samen met 25 andere NGO’s, een brief geschreven aan de programmabureaus van de politieke partijen. Zij schrijven de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. In de brief wordt ingegaan op het belang van voortzetting van de LVV, de Menselijke Maat, opvang voor ongedocumenteerden met psychische problemen, oplossingen voor staatlozen lees meer

 • Lentekriebels

  19 juni 2023f Bas Baltus

  De krokussen lieten zich zien, de vogeltjes floten: lente. De lentekriebels konden we goed gebruiken voor ons nieuwste project. We maakten bloembakken voor buiten het kantoor. We veranderden oude ‘pallets’ in losse plankjes, die we schuurden en lakten en een nieuw leven gaven als bloembakomlijsting. Het team en de cliënten werkten perfect samen in maar lees meer

 • Begeleiding en opvang van gezinnen

  22 maart 2023f Bas Baltus

  Een onderdeel van de doelgroep van ASKV zijn de ongedocumenteerde gezinnen. Dit zijn veelal vrouwen met jonge kinderen. Voorheen waren deze gezinnen helemaal uitgesloten van ondersteuning van de Gemeente. Sinds vorig jaar komen 5 gezinnen (3 hiervan verblijven bij ASKV) wel in aanmerking voor ondersteuning door middel van de gezinspilot in Amsterdam.  In dit traject lees meer

 • ASKV en onze inbreng in de LVV 

  22 maart 2023f Bas Baltus

  Door het Rijk en de gemeentes wordt momenteel gesproken over de toekomst van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Deze pilot liep tot eind 2022 en hier is het eindrapport te lezen. NGO’s zoals ASKV zijn ook uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.  ASKV is in 2019 in de LVV gegaan om aan juridische trajecten te lees meer

 • Het verhaal van Julia

  6 december 2022f Laura Bakker

  Van deelnemer naar docent Op een middelbare school in Amsterdam Nieuw-West wacht docent Julia op haar leerlingen, de ASKV-deelnemers van het kapperstraject. Julia’s weg naar het docentschap bij ASKV is een bijzondere. Precies drie jaar geleden stond ze namelijk in hetzelfde lokaal, maar dan als deelnemer. Niet dat ze veel lessen nodig had, ze werkte lees meer

 • Geboren als Nederlander inSuriname, maar nu geen papieren

  18 januari 2022f Bas Baltus

  Er wordt vaak gedacht dat iedereen die als Nederlander in Suriname geboren is, geldige verblijfspapieren heeft. Toch is dat niet zo. Noodgedwongen verblijven veel oudere Surinamers in de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). De LVV is bedoeld voor mensen die geen geldige verblijfspapieren hebben. Samen met hen wordt onderzocht of verblijf in Nederland mogelijk is of dat zij toch lees meer

 • Expertmeeting: Een humanitairvangnet in schrijnende situaties

  25 januari 2021f Bas Baltus

  Nut en noodzaak van de discretionairebevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) organiseerden op maandag 14 december 2020 een online expertmeeting over (de problematiek rondom de afschaffing van) de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in schrijnende situaties. Diverse deskundigen belichtten dit onderwerp lees meer

 • Van losse onderdelen weer ééngeheel maken

  11 november 2020f Martijn Scheutjens

  door Stefan Dwarswaard, student Journalistiek In Nederland zijn er naar schatting van Amnesty International enkele tienduizenden ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zijn, volgens de Nederlandse wet, uitgesloten van: een opleiding, werk en sociale voorzieningen. In 2015 startte het ASKV (Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen) het Project Activiteiten Ongedocumenteerden ofwel PAO. Het ASKV gaat hier, in plaats lees meer

 • Waarom is participatie zobelangrijk voor ongedocumenteerdemensen?

  24 februari 2020f Bas Baltus

  Het Project Activiteiten Ongedocumenteerden (PAO) bestaat nu bijna vier jaar. Zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat deelname aan het PAO-cursusaanbod veel betekent voor ongedocumenteerde mensen. Vertrekkend vanuit het feit dat mensen in Nederland vastzitten – omdat zij niet terug kunnen of durven keren – biedt het PAO hoop op een menswaardig bestaan. lees meer