25 januari 2021

Nut en noodzaak van de discretionaire
bevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid


VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) organiseerden op maandag 14 december 2020 een online expertmeeting over (de problematiek rondom de afschaffing van) de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in schrijnende situaties. Diverse deskundigen belichtten dit onderwerp vanuit verschillende – juridische en maatschappelijke – perspectieven.

Dit document is een samenvatting van de, volgens onze organisaties, belangrijkste inzichten die in deze expertmeeting aan bod zijn gekomen. We sluiten af met een conclusie over de terugkeer van deze belangrijke bevoegdheid in het asiel- en migratiebeleid.

Lees hier het document