23 november 2022

Per december 2022 wordt Erik Rouw de nieuwe directeur-bestuurder van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen. Hij volgt algemeen coördinator Anne van Schaik op, die in oktober haar vertrek aankondigde.

Organisatorische veranderingen 
In de afgelopen jaren is de organisatie enorm gegroeid. We zijn in korte tijd gegroeid van kleine organisatie die grotendeels gedragen werd door vrijwilligers, tot een solide hulporganisatie met 40 medewerkers. Deze veranderingen vragen om een nieuwe organisatie en bestuursstructuur. Er is daarom besloten een nieuw bestuursmodel in te voeren met een directeur-bestuurder die de organisatie leidt. Het huidige bestuur zal overgaan in een Raad van Toezicht. De functie van algemeen coördinator gaat over naar een directeur-bestuurder.

Erik Rouw was ruim 5 jaar directeur-bestuurder bij CNV Jongeren, een vakbond voor jonge werknemers. Daarvoor werkte hij onder andere voor de vredesorganisatie PAX for Peace. Zijn laatste functie was bij Start Foundation, een maatschappelijke organisatie die werkt aan een toegankelijkere arbeidsmarkt. Het creëren van kansen voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, vormt een rode draad in Eriks werkzame leven.

“Het is ongelooflijk en niet te verantwoorden dat in een rijk land als Nederland mensen zijn die geen menswaardig bestaan hebben, niet zomaar toegang hebben tot voorzieningen en door de wet niet als volwaardig worden gezien, in het bijzonder voor de groep waar ASKV zich voor inzet. ASKV durft verantwoordelijkheid te nemen en pakt zelf de handschoen op. Daar wil en ga ik aan bijdragen. Samen kunnen we het verschil maken en veranderingen realiseren die nodig zijn!” 

Afscheid van Anne

Anne van Schaik heeft ruim vier jaar leiding gegeven aan de organisatie. In die tijd is de organisatie enorm gegroeid en heeft zij zich ontwikkeld tot een stevige organisatie, die opkomt voor mensen die ongedocumenteerd zijn. Wij zijn Anne dankbaar voor haar inzet voor de organisatie.

Geplaatst in:

Nieuws