15 december 2020

Maria is sinds 2017 in Nederland en komt uit Cuba. Ze kwam in 2018 naar ASKV. Ze vluchtte uit Cuba vanwege haar problemen als transgender en vocht tegelijkertijd voor haar rechten. Maria had het eerst moeilijk na de afwijzing van de IND. Maar nadat ze met hulp van ASKV een stabiele verblijfplaats had gevonden, was ze weer gemotiveerd om opnieuw een nieuwe procedure te starten. In de tussentijd is Maria niet gestopt met het bijwonen van bijeenkomsten en demonstraties in Nederland die strijden voor mensenrechten in Cuba. Maria is erg betrokken en vindt het belangrijk om ook van hieruit iets te veranderen. Ze is ook erg actief op sociale media.

In haar eerste procedure geloofde de IND dat Maria inderdaad een transgender uit Cuba is, maar de IND geloofde niet de problemen waarmee Maria in Cuba te maken kreeg. De IND was van mening dat Maria hulp kon vragen aan de organisaties die actief waren in Cuba. Maria probeerde al contact op te nemen met de organisatie in Cuba, maar ze bevestigden dat ze Maria niet konden helpen.
Maria kwam in contact met een advocaat die haar wilde helpen in haar nieuwe procedure. Maar om in Nederland een nieuwe procedure te starten, moeten er nieuwe feiten en omstandigheden komen, zoals nieuwe documenten. Samen met Maria hebben we geprobeerd deze nieuwe informatie te verzamelen. Door de betrokkenheid van Maria bij de organisaties in Nederland kwam ze veel in de media. Dit kan haar problemen opleveren in Cuba. Met deze nieuwe gegevens en een brief van de organisatie die haar niet kon helpen, heeft ze een herhaalde asielaanvraag ingediend.
Ze was erg blij dat ze eindelijk de procedure kon starten. Maar het wachten duurde erg lang. Vooral in een opvangcentrum ver weg van Amsterdam. Maar zoals altijd heeft Maria er het beste van gemaakt. In november kreeg ze eindelijk het goede nieuws: Maria kreeg een vergunning! Maria is blij dat al het harde werk uiteindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen en ze nu een vergunning heeft. Het voelt nog steeds raar voor haar, omdat ze lange tijd geen papieren had. Op de vraag wat ze nu van plan is, antwoordt ze dat ze haar familie naar Nederland wil halen en een normaal, rustig leven wil beginnen in Nederland.  

Geplaatst in:

Life storyNieuws