15 december 2020

“Als vluchtelingenorganisaties slaan wij nu de handen ineen om vastgelopen ongedocumenteerden hun leven en hun toekomst terug te geven.”

We presenteren met trots onze politieke barometer. Samen met andere vluchtelingenorganisaties hebben wij de partijprogramma´s van de politieke partijen gefileerd met betrekking op hun standpunten over uitgeprocedeerde vluchtelingen, de zogenoemde ongedocumenteerden. Op de site www.kiesvoorongedocumenteerden.nl kunnen bezoekers de standpunten van de politieke partijen in één oogopslag bekijken en een actiemail versturen aan een partij naar keuze.
 
Een groot deel van de zaken zit nu nog muurvast omdat de mogelijkheid ontbreekt om een persoonlijke oplossing-op-maat te bieden. Vaak zijn het schrijnende gevallen: mensen die al jaren geen kant meer op kunnen en waarbij sprake is van medische of psychische problematiek. Uit ons onderzoek onder de partijprogramma’s blijkt dat de meeste politieke partijen niet de juiste prioriteiten hebben om de knelpunten rondom ongedocumenteerden op te lossen.
 
Er is groot verschil tussen de partijen. Zo wil de VVD niet alleen gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers wettelijk verbieden, maar het ook voor vluchtelingen bijna onmogelijk maken om in Nederland asiel aan te vragen. Het CDA gaat iets minder ver, maar wil bijvoorbeeld het niet meewerken aan terugkeer strafbaar stellen. Daar staat tegenover dat GroenLinks en D66 wel het recht op opvang en begeleiding hebben opgenomen in hun programma, en ook het herinvoeren van een oplossing voor schrijnende gevallen. Bij1 wil op de lange termijn zelfs de Koppelingswet afschaffen, waardoor ongedocumenteerden dezelfde rechten krijgen als Nederlanders. Verder is het heel teleurstellend dat PvdA,  SP en Partij voor de Dieren nauwelijks iets zeggen over dit thema, behalve het recht op een vergunning voor gewortelde kinderen.
 
Met de verkiezingen van 2021 in het vooruitzicht roepen wij iedereen op om ervoor te zorgen dat politieke partijen oog krijgen voor het belang van goede opvang en begeleiding van deze kwetsbare groep.

Geplaatst in:

EvenementenNieuwsOpinie