19 juli 2023

Onlangs kwam het Stateless Rights Collective (SRC) bij elkaar. Dit is een groep mensen die in Nederland woont en door staatloosheid is getroffen. Tijdens de middag werd het collectief aangekondigd en hun eerste evenement in Amsterdam de Stateless Kitchen vond plaats.

ASKV ondersteunt het collectief in zijn groei. Ongeveer 40 mensen deden mee, waaronder staatloze mensen, hun families en enkele organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en staatloosheid. Er werden gerechten gekookt uit verschillende culturen en mensen deelden hun ervaringen. Tijdens dit evenement is er ook gesproken over staatloosheid in Nederland.

Onzekere toekomst voor staatloze mensen 

Op 6 juni 2023 heeft het Nederlandse parlement eindelijk een wet aangenomen die specifiek gaat over staatloosheid. Maar voor de meeste leden van het collectief zal dit weinig verandering brengen. Het Stateless Rights Collective (SRC) heeft als doel gesteld om op te komen voor hun rechten, om zo de situatie van staatlozen in Nederland te verbeteren. Ze willen hiervoor beleidsmakers en politici gaan aanspreken. Het hebben van een nationaliteit is een mensenrecht en dat wordt op dit moment nog te vaak geschonden. Veel leden zijn al lang in Nederland en gaan een onzekere toekomst tegemoet.


Een oplossing is nog ver te zoeken 

Zoals iemand van het collectief zei: “You don’t exist, you are vulnerable and you are unsafe. A lost history, an unstable present, and an unknown future.” Het staatloos zijn heeft een grote impact op hun dagelijks leven. Een ander persoon meldde: “I don’t see a solution yet, but I’m still fighting with little hope it might lead into normal life.” De Stateless Kitchen was een mooie aftrap van het Stateless Rights Collective en zeker niet het laatste.