fbpx

13 december 2018

Monitor van ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam.

Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf.
Het doel van deze monitoringsrapportage is om inzicht te geven in het aantal mensen dat tijdens de rapportageperiode niet wordt opgevangen. Wij hopen dat deze inzichten bijdragen aan het formuleren van nieuw beleid omtrent de gemeentelijke voorzieningen.

Om helder te rapporteren over de signalen die wij ontvangen van ongedocumenteerden ten aanzien van de toegang tot de voorzieningen van het PV hebben het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen (ASKV), Vluchtelingenwerk Amsterdam (VWN), het Wereldhuis (WHS), Amsterdam City Rights (ACR) en Dokters van de Wereld (DvdW) data gebundeld.
Deze rapportage betreft bevindingen en aanbevelingen over de maanden juni, juli, augustus en september 2018. Ga naar de monitorrapportage.

Geplaatst in:

achtergrondNieuws

Sorry, reacties op dit item zijn gesloten.