13 december 2018

Vijf NGO’s presenteren onderzoeksrapport over ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam

Op grond van internationale mensenrechtenverdragen hebben mensen recht op een adequate levensstandaard, ongeacht de rechtmatigheid van hun verblijf. Ongedocumenteerden in Amsterdam geven zorgwekkende signalen af over hun toegang tot de huidige gemeentelijke voorzieningen – uitgevoerd onder het ‘Programma Vreemdelingen’. Vijf NGO’s hebben hun data gebundeld in een heldere onderzoeksrapportage, met als doel nieuw beleid te realiseren omtrent deze voorzieningen.

De rapportage omvat bevindingen en aanbevelingen over de maanden juni, juli, augustus en september 2018. Hierbij is gebruikgemaakt van data van de volgende NGO’s:

  • ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
  • Vluchtelingenwerk Amsterdam
  • het Wereldhuis (WHS)
  • Amsterdam City Rights (ACR)
  • Dokters van de Wereld (DvdW)

Ga naar de monitorrapportage.

Geplaatst in:

NieuwsAchtergrond