14 mei 2024

Vandaag lanceert het ASKV de beslisboom Recht op Onderwijs: een hulptool over het recht op onderwijs voor jongeren zonder verblijfsvergunning. De lancering vindt plaats op de dag dat centrale examens van start zijn gegaan in Nederland. Veel eindexamenleerlingen zonder verblijfsvergunning weten namelijk niet of zij mogen doorleren in het mbo en hoger onderwijs. 

Bij het ASKV zien we dat ziet dat de informatievoorziening over het recht op onderwijs voor jongeren zonder verblijfsvergunning momenteel tekortschiet. Er kloppen regelmatig jongeren aan die vastlopen in de complexe wet- en regelgeving. Met de Beslisboom Recht op Onderwijs zetten we een eerste stap om jongeren en scholen voor te lichten over inschrijving, stage en college- of lesgeld. 

Erik Rouw, directeur-bestuurder ASKV: “Scholen en jongeren weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn om te starten met een vervolgopleiding. Deze onduidelijkheid bezorgt jongeren zonder verblijfsvergunning extra stress rondom de centrale examens.” 

Alle kinderen in Nederland hebben leer- en kwalificatieplicht tot hun achttiende, ongeacht hun verblijfsstatus. Een gegeven dat bij de meeste scholen bekend is. De problemen beginnen pas echt bij de aanmelding voor het mbo en hoger onderwijs. Het ontbreken van een bsn of DigiD is het grootste obstakel tijdens de inschrijfprocedure. Hierdoor kunnen zij niet starten met een opleiding. 

Rouw: “Slagen voor je examens is geen feest voor jongeren zonder verblijfsvergunning, terwijl dat wel zo hoort te zijn. Onze jongeren hebben het recht om goede informatie en begeleiding te krijgen in de doorstroom naar het mbo en hoger onderwijs. Als ASKV vinden wij dat iedereen recht heeft op onderwijs en zijn talenten moet kunnen ontwikkelen.” 
 
Met de hulptool willen we als organisatie bijdragen aan een betere informatievoorziening voor scholen en jongeren zelf. Zo weten ook jongeren zonder verblijfsvergunning waar ze aan te zijn na hun middelbare school en kunnen, ook zij, een klein feestje vieren als ze geslaagd zijn. 

De beslisboom Recht op Onderwijs hebben we gelanceerd vanuit ons project Recht op Onderwijs. Wil je meer weten over dit project? Ga dan naar de projectpagina Recht op Onderwijs. Wij vinden namelijk dat iedereen in Nederland recht heeft om zijn studiedroom waar te maken!

Geplaatst in:

Recht op Onderwijs